E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní členové katedry

Vedení katedry:

 

 

RNDr. Jan Mourek, Ph.D. 

tel.: 221 951 866

e-mail: jan.mourek@natur.cuni.cz

vedoucí katedry

Vedoucí katedry, studijní poradce bakalářský studijní obor Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) a Učitelství biologie pro střední školy (jednooborová, dvouoborová). Garant Doplňujicího pedagogického studia biologie

PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

tel.: 221 951 938

e-mail: novotp@natur.cuni.cz

zástupce vedoucího katedry, koordinátor Erasmu

Vědecko-výzkumná činnost: Obsah výuky biologie, interaktivita expozic, určovací klíče ve výuce biologie.

Mgr. Dita Šimralová

tel.: 221 951 871

e-mail: simralodi@natur.cuni.cz

sekretářka

 

 

     

Zaměstnanci:

 

 

Mgr. Radka Marta Dvořáková, Ph.D. 

tel.: 221 951 939

e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost:  Reflexe moderních evolučních poznatků ve středoškolské výuce biologie, výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti.

Mgr. Matyáš Hiřman

tel.: 221 951 888

e-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz

organizátor sekčních akcí

Den otevřených dveří, Pokroky v biologii, Přijímací zkoušky nanečisto, Úvodní soustředění.

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

tel.: 221 951 994

e-mail: vanda.janstova@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách.

Bc. Adéla Křečková

tel.: 221 951 888

e-mail: adela.kreckova@natur.cuni.cz

laborantka

 

 

Mgr. Radim Kuba

tel.: 221 951 938

e-mail: radim.kuba@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Výuka první pomoci.

 

RNDr. Irena Chlebounová

tel: 221 951 994

e-mail: chleboui@natur.cuni.cz

organizace pedagogických praxí 

Vědecko-výzkumná činnost: Rozvoj kompetencí v přírodovědném vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků. Pedagogické praxe studentů učitelství na základních a na středních školách.

Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

tel.: 221 951 994

e-mail: jana.hajkova@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě.

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

tel.: 221 951 869

e-mail: kolkova1@natur.cuni.cz

katedrový koordinátor obhajob bakalářských prací

garant Doplňujícího pedagogického studia Biologie

Účinnost metod a forem ve výuce přírodovědných předmětů ve vztahu k žákovi i k učiteli; problematika začínajících učitelů; aktuální otázky v didaktice biologie a přírodopisu..

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.

tel.: 221 951 869

e-mail: karolina.sezemska@natur.cuni.cz

tajemník katedry pro SIS

Vědecko-výzkumná činnost: Mezioborové vztahy v chemii a biologii.​

     

Externí pracovníci:

 

 

Mgr. Kateřina Nodžáková

 

e-mail: katerinanodzakova@seznam.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Výuka první pomoci.

tel: 221 951 994

Akce dokumentů