E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMikroskopické metody v biomedicíně - kurz

10. - 14. listopadu 2014 - Institute of Molecular Genetics AS ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč
Čas 10.11.2014   12:20
14.11.2014   12:20
Jméno
Kontaktní telefon +420241062289
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu od 10. do 14. listopadu 2014. Tento pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními se intenzivně věnuje moderní metodologii světelné a elektronové mikroskopie. Proti minulým ročníkům má kurz aktualizovaný program o přednášky týkající se nejnovějších technik mikroskopického zobrazování, jako jsou Super-rezoluční světelná mikroskopie (SIM/PALM, STED, STORM) či sondová mikroskopie (Atomicforcemicroscopy).Kurz je určen zejména pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky v biomedicínských oborech. Letos bude kurz vyučován v anglickém jazyce.

Účastníci kurzu mohou požádat o podporu OPVK v rámci ubytování. Více informací naleznete v registračním formuláři.

Bližší informace a přístup do registračního formuláře najdete na stránkách kurzu (http://www.microscopytraining.eu/courseimaging/).

Těšíme se na Vaši účast!

S pozdravem, Jana Rohožková
Organizátor

--------------------------
Dear Colleagues,

Czechoslovak Microscopy Society together with Institute of Molecular Genetics would like to invite you to attend the course “Microscopy methods in biomedicine”, which will be held in Prague, on 10th to 14th of November 2014. The five-day theoretical course with demonstrations and practical exercises, is intensively devoted to modern methodologies of light and electronmicroscopy. Compared to previous years the course has an updated program of lectures on the latest microscopic imaging techniques, such as super-resolution light microscopy (SIM/PALM, STED, STORM) or Atomic Force Microscopy (AFM). The course is intended for PhD students and young researchers in the biomedical fields. This year the course is taught in English.

Participants  may apply for a OPVK financial support for their accommodation. For more information, please see Registration.

For more information and registration you are welcome to visit our web page (http://www.microscopytraining.eu/courseimaging/).

We look forward to seeing you in Prague!
Best regards, Jana Rohožková
organizer

Více informací o této události...

Publikováno: Pátek 10.10.2014 12:30

Akce dokumentů