E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř elektronové mikroskopie

SEMstrip

Laboratoř poskytuje primárně servisní služby v oboru biologické elektronové mikroskopie pro účely výzkumu a výuky prováděné pracovníky a studenty biologické sekce PřF. Služby zahrnují konzultace týkající se metodiky zpracování biologických vzorků a materiálovou a technickou pomoc při přípravě preparátů a práci s elektronovými mikroskopy.
Další činnost laboratoře se skládá z následujících okruhů:

  • Jako řešitelské/spoluřešitelské pracoviště se podílí na realizaci vybraných grantových projektů, a to samostatně nebo ve spolupráci s odbornými katedrami biologické sekce PřF.

  • Zajišťuje výuku volitelného předmětu "Elektronová mikroskopie" (MB160C38) pro studenty biologických oborů a spolupodílí se na výuce a demonstracích v rámci speciálních kurzů a praktik jednotlivých kateder.

  • Dle možností zajišťuje servisní služby i pro další spolupracující vědecké instituce.

  • Provádí vlastní výzkum v oblasti aplikací biologické elektronové mikroskopie.
     

    Mravenec

Vybavení:

laboratoř je vybavena transmisním elektronovým mikroskopem JEOL JEM-1011 s CCD kamerou Veleta a akvizičním softwarem Olympus Soft Imaging Solution GmbH, rastrovacím elektronovým mikroskopem JEOL JSM-6380LV, automatickou kryosubstituční jednotkou Leica EM AFS 2, automatickým mikrovlnným procesorem Leica EM AMW, sušičkou Bal-Tec CPD 030, naprašovacím zařízením Bal-Tec SCD 050 s rotačním stolkem, napařovací aparaturou JEOL JEE-420, ultramikrotomy Reichert-Jung Ultracut E, diamantovými noži Diatome vč. oscilačního, knife makery LKB 7801A a Reichert-Jung a dalším příslušenstvím.

Webové stránky pracoviště:   http://web.natur.cuni.cz/~lem/

Nový rezervační systém (zkušební provoz pro HR SEM Jeol JSM-IT800) :
 https://web.natur.cuni.cz/sekce-bi/rezervacelem/

Kokon

Akce dokumentů