E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř genomických a proteomických technik

def.logo
.

Cílem laboratoře genomických a proteomických technik je zajistit výzkum a servis v oblasti genové exprese na úrovni transkriptomu a proteomu pro zaměstnance a studenty biologické sekce PřF UK.
Důraz je kladen také na výukovou část a v laboratoři probíhají pravidelně praktická cvičení a kurzy.

Technické zázemí
  • Laboratoř je vybavena přístroji pro Real-time PCR, DNA microarrays a separační proteinové metody - elektroforézu, izoelektrickou fokusaci a chromatografii.

 
Kromě možnosti servisního využití samotných přístrojů jsou nabízeny také konzultace zahrnující seznámení s metodikou, případně pomoc s optimalizací zvolené metody pro konkrétní řešený úkol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů