E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiocev Zobrazovací metody

Servisní laboratoř Zobrazovací metody pokrývá tři základní oblasti – optickou (fluorescenční) mikroskopii, elektronovou mikroskopii a průtokovou cytometrii. Nabízíme našim uživatelům nejen zacvičení a přístup k pokročilým přístrojům, ale i konzultační služby týkající se optimálního nastavení podmínek experimentu, přípravy vzorku, sběru dat, případně analýzy a interpretace získaných výsledků. Organizujeme také mikroskopické kurzy. 

 

webové stránky pracoviště : http://imcf.natur.cuni.cz/IMCF/

Akce dokumentů