E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř Zobrazovacích Metod Viničná: Všeobecné podmínky použití

Laboratoř Zobrazovacích Metod Viničná: Všeobecné podmínky použití

Datum účinnosti: 16.8.2023

Než začnete využívat služby poskytované Laboratoří Zobrazovacích Metod Viničná (dále jen "VMCF"), přečtěte si prosím pozorně tyto Všeobecné podmínky používání (dále jen "Podmínky"). Přístupem ke službám VMCF nebo jejich používáním souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek a jejich závazností. Pokud s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte služby VMCF.

Rozsah služeb:

VMCF poskytuje přístup k pokročilému zobrazovacímu vybavení, odborným znalostem a zdrojům pro výzkumné účely. Uživatelé mohou požadovat služby a rezervovat a využívat vybavení nabízené VMCF v souladu s jeho zásadami a postupy.

Způsobilost uživatelů:

Služby VMCF jsou k dispozici výzkumným pracovníkům, vědcům, studentům a odborníkům z akademických, neziskových a komerčních organizací. Uživatelé musí před použitím zařízení splnit všechna příslušná školení a bezpečnostní protokoly.

Rezervace a používání:

Uživatelé musí o vybavení a služby požádat předem prostřednictvím určeného rezervačního systému VMCF. Použití vybavení závisí na jeho dostupnosti. Uživatelé jsou odpovědní za dodržování rezervovaných časových intervalů a za jejich včasné zrušení nebo případnou změnu. Aktivní přístup do rezervačního systému je obnovován každý rok.

Školení a certifikace:

Před použitím konkrétního vybavení mohou být uživatelé požádáni o absolvování školení vedeného pracovníky VMCF. Po úspěšném absolvování školení může být udělena certifikace, po jejímž získání mohou uživatelé provozovat a využívat vybavení samostatně.

Povinnosti uživatele:

Uživatelé se zavazují používat zařízení a vybavení VMCF výhradně pro legitimní výzkumné účely a v souladu s příslušnými zákony, předpisy a etickými normami. Uživatelé jsou odpovědní za udržování čistoty a správné funkce zařízení během jeho používání i po něm. Jakékoli závady nebo poškození je třeba neprodleně oznámit personálu. Uživatelé jsou povinni číst informace poskytnuté e-mailem.

Správa dat: 

Uživatelé musí dodržovat postupy správy dat definované jejich institucí a VMCF. Uživatel je odpovědný za bezpečné uložení a správu dat vytvořených zařízením VMCF. Veškeré publikace, které jsou výsledkem údajů získaných prostřednictvím služeb VMCF, by měly zařízení náležitě uvádět. Data jsou na serverech VMCF uchovávána po dobu maximálně jednoho roku.

Poplatky a fakturace:

Služby VMCF mohou být zpoplatněny. Uživatelé jsou odpovědní za včasné zaplacení všech poplatků v souladu s fakturačními postupy VMCF. Nezaplacení poplatků může vést k pozastavení přístupu ke službám VMCF. 

Veškeré publikace vyplývající z používání nástrojů, zařízení a služeb VMCF by měly obsahovat poděkování VMCF a jejich publikování oznámeno. Pokud konkrétní člen poskytl významnou pomoc, odborné znalosti nebo vytvořil další údaje (včetně skriptů, softwaru nebo číselných výsledků), měl by být uveden jménem a svým osobním přínosem ke studii.

Bezpečnost a dodržování předpisů:

Uživatelé musí dodržovat všechny bezpečnostní protokoly, pokyny a předpisy stanovené VMCF a jejich institucí. Jakékoli zneužití nebo nebezpečné chování může vést k dočasnému nebo trvalému pozastavení přístupu ke službám VMCF.

Duševní vlastnictví:

Vlastnictví dat a duševního vlastnictví vytvořeného prostřednictvím služeb VMCF zůstává zachováno. VMCF však může požádat o použití deidentifikovaných údajů pro účely hodnocení výkonnosti, propagační, školicí a výukové účely.

Změny a ukončení:

VMCF si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování svých služeb, dostupnost zařízení a tyto podmínky. Uživatelé budou o významných změnách informováni a další používání služeb VMCF po změnách znamená souhlas s upravenými podmínkami.

Odpovědnost a odškodnění:

VMCF neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používáním jejích služeb. Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní VMCF a jeho zaměstnance za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vzniklé v důsledku používání zařízení nebo vybavení VMCF.

Přístupem ke službám Viničná Microscopy Core Facility nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto všeobecné podmínky používání, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte v používání služeb VMCF.

 

V případě dotazů nebo obav týkajících se těchto podmínek se obraťte na MSc. Ondřeje Šebestu.


MSc. Ondřej Šebesta

Laboratoř Zobrazovacích Metod Viničná

Přírodovědecká fakulta

Viničná 7

128 00, Praha

Česká republika

ondrej.sebesta@natur.cuni.cz

 

Datum: 16.8.2023

Akce dokumentů