E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCitace práce v laboratoři KONFMI

Mikroskop High-end konfokální laserový skenovací mikroskop (CLSM) byl pořízen v rámci projektu "Rozvoj PřF UK", CZ.1.05/4.1.00/16.0347, financovaného z Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace (OP VaVpI)

Superrezoluční mikroskop Carl Zeiss Elyra PS.1 byl pořízen v rámci projektu „Infrastruktura pro světelnou nanoskopii“, CZ.2.16/3.1.00/21515, financovaného z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OP PK)

Repase stávajícího mikroskopu Cell^R na HCS systém Scan^R byla pořízena v rámci projektu "Rozvoj PřF UK", CZ.1.05/4.1.00/16.0347, financovaného z Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace (OP VaVpI)

Pokud budete výsledky měření na našich mikroskopech publikovat, uvádějte, prosím, dedikaci v anglickém nebo českém znění:

„Microscopy was performed in the Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy co-financed by the European Regional Development Fund and the state budget of the Czech Republic, projects no. CZ.1.05/4.1.00/16.0347 and CZ.2.16/3.1.00/21515, and supported by the Czech-BioImaging large RI project  LM2018129. Computational resources were supplied by the project "e-Infrastruktura CZ" (e-INFRA LM2018140) provided within the program Projects of Large Research, Development and Innovations Infrastructures“

 

„Mikroskopická část práce vznikla v Laboratoři Konfokální a Fluorescenční Mikroskopie, která je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky, registrační čísla projektů: CZ.1.05/4.1.00/16.0347 a CZ.2.16/3.1.00/21515, a podporována výzkumnou infrastrukturou Czech-BioImaging LM2018129. Výpočetní prostředky byly podpořeny projektem "e-Infrastruktura CZ" (e-INFRA LM2018140) .“

Děkujeme.

Akce dokumentů