E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomunitní síť nanoPI

Rozcestník pro uživatele nanoskopů (mikroskopů se superrezolučními vlastnostmi) na území hl. m. Prahy

                  

Webové rozhraní pro Komunitní síť nanoPI bylo pořízené v rámci projektu „Infrastruktura pro světelnou nanoskopii“, CZ.2.16/3.1.00/21515, financovaného z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OP PK)

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Na stránkách Komunitní sítě nanoPI se mohou registrovat zájemci o využití instalovaných nanoskopů, následně můžete získat kontaktní údaje na správce i další uživatele přístrojů a provádět zde rezervace na jednotlivých přístrojích.

Očekáváme, že se tato síť servisních pracovišť a uživatelů nanoskopů bude postupně rozšiřovat a podaří se nám vytvořit skutečně živou a fungující komunitu, která se bude pravidelně setkávat. Tato síť uživatelů je otevřená i pro ostatní pracoviště, která nabízejí své kapacity k využití interním a externím uživatelům. Zájemci, prosím kontaktujte správce na adrese níže.

V současnosti jsou aktivními účastníky Komunitní sítě nanoPI Přírodovědecká fakulta UK a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR s následujícími dostupnými nanoskopy:

Oba partneři OP PK projektu „Infrastruktura pro světelnou nanoskopii“, PřF UK a ÚFCH JH AV ČR, zde nabízí vědecké komunitě k využití část kapacity instalovaných nanoskopů.


PřF UK - Mikroskopie

 

 

ZEISS ELYRA PS.1                                                           

 

pro 3D zobrazování v režimech SIM i PALM/STORM
Správce systému: MVDr. Jozef Janda, Ph.D


ÚFCh JH AV ČR - Mikroskopie

 

home-built PALM system

pro 2D zobrazování v režimu PALM/STORM
Správce systému: Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D


Rezervační kalendář

Registrace nového uživatele

 

Návod pro vstup nových i stávajících uživatelů nanoskopů

1/ Doporučený postup pro registraci nového uživatele Komunitní sítě nanoPI

 1. Musíte mít ve Vašem prohlížeči povolené cookies
 2. Dále si prosím vyberte způsob autentikace přes CESNET, který budete následně používat pro další přístupy do Komunitní sítě a rezervace přístrojů, které jsou zde nabízené. Můžete využít buď Váš:
 • CAS účet (CUNI) a do budoucna i jiných akademických institucí v České Republice i v zahraničí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo

 

 1. Následně vyplníte základní přihlášku (jméno, email, organizaci a servisní pracoviště, kam požadujete přístup
 2. Po úspěšném vyplnění se dostanete na stránku, kde potvrdíte zájem o přístup do servisního pracoviště 
 3. Dostanete email o úspěšném vyplnění přihlášky a čekáte na schválení správcem servisního pracoviště (během několika minut) a po jeho schválení dostanete potvrzující email pro přístup do dedikované části intranetu servisního pracoviště
 4. Můžete provádět rezervace přístrojů, komunikovat se správcem a dalšími uživateli

2/ Doporučený postup pro stávající (již registrované) uživatele Komunitní sítě nanoPI z jiného prohlížeče nebo počítače:

Musíte mít ve Vašem prohlížeči povolené cookies. Dále si prosím vyberte stejný způsob autentikace, který jste použili při vlastní registraci: 

nebo 

Při druhém a dalším zalogování si cookies již pamatují zvolený způsob autentikace a budete přesměrováni přímo na webové stránky Komunitní sítě nanoPI pro vlastní:

 • rezervaci přístroje
 • informace o přístroji
 • komunikaci s ostatními uživateli a správci konkrétního přístroje
 • správy dat, které byly na přístroji naměřené

V případě neúspěšného přístupu, resp. přístupu bez oprávnění se Vám objeví okno, kde zdůvodníte přístup k přístroji/servisnímu pracovišti: 

a budete opět přesměrováni na správce přístroje/servisního pracoviště. V počáteční fázi implementace Komunitní sítě nanoPI prosíme o nahlášení případných problémů na kontaktní email níže. Děkujeme.

Kontakt: RNDr. Karel Drbal, Ph.D

Akce dokumentů

Kategorie: