E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Státní zkoušky - NMgr
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
Katedra na světovém parazitologickém kongresu
Více než 20 členů naší katedry vyrazilo na mezinárodní kongres ICOPA 2022, který se konal 21.-26. srpna v dánské Kodani. Akce se účastnilo 1507 delegátů z 95 zemí, česká výprava (zahrnující i zástupce dalších pracovišť) byla jednou z nejhojnějších!
wfp-logo-withtext-100px.png
ICOPA 2022
Pavel Doležal a kol. uspěli v popularizační soutěži s videem o významu železa
V nové soutěži Science in Shorts se mezi Top10 videí dostalo i dílo Pavla Doležala a jeho kolegů z naší katedry. Cílem soutěže je poskytnout vědcům platformu pro prezentaci jejich výzkumných aktivit co nejširšímu publiku přístupnou, zábavnou a poutavou formou.
nature_video-square360.jpg
Nové projekty GAUK a Start
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
SEMINÁŘ: Lékařská parazitologie
Organizuje Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost.
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
SEMINÁŘ: Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače
Mgr. Klára Koupilová (Katedra botaniky, PřF UK)
Obhajoby dizertačních prací
14:00 Mgr. Hana Dvořáková, 15:30 Mgr. Barbora Vojtková
obhajoba_pruhledny.png
Mladí helmintologové bodovali na „Paradnech“
Alena Revalová, Vojtěch Vajs, Ondřej Vosála a Lukáš Konečný získali ocenění za nejlepší studentské příspěvky na konferenci XIV. České a slovenské parazitologické dny, kterou ve dnech 9.–13. 5. 2022 pořádala Česká parazitologická společnost.
HD_2022
LOGO_cps_rgb-1.png
koupilova.jpg
SEMINÁŘ: Lymeská borrelióza a další nemoci přenášené klíšťaty
RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D. (NRL pro lymskou boreliózu, SZÚ, Praha)
szu.png
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
Při příležitosti oslav 674 let od založení UK předala rektorka Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin týmu z naší katedry.
bedrich-hrozny.jpg
SEMINÁŘ: Chalcidky - diverzifikovaná skupina blanokřídlých parazitoidů a jejich komplikovaný svět
Mgr. Kristýna Bubeníková (Katedra zoologie, PřF UK)
bubenikova.jpeg
Aktuální fakultní pokyny GAČR + GAUK
Oddělení projektového řízení zveřejnilo interní pokyny a termíny k aktuální grantové agendě: závěrečné zprávy GAUK a podávání standardních a JUNIOR STAR projektů GAČR.
SEMINAR: On a lookout for bud: on biogenesis and release of extracellular vesicles
Mgr. Hynek Mazanec (Laboratory of Helminthology, Institute of Parasitology, Biology Centre CAS, České Budějovice)
mazanec.png
SEMINÁŘ: Kde selhává skalpel, pomáhají bzučivky
Doc. MVDr. Jana Mezerová Ph.D. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze)
89-doc-mvdr-mezerova.jpg
gacr.jpg
Šest nových projektů GAUK pro naše studenty
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
TIP NA PŘEDMĚT: Imunologie parazitárních nákaz II
Aktuální témata, kritické čtení a hodnocení článků, journal cluby. Aktivní zapojení studentů, pestré složení přednášejících.
Program seminářů ZS 2021
Obhajoby bakalářských prací - zima 2022
SEMINÁŘ | The biology of sexual reproduction in Leishmania: lessons learned from in vitro mating
Dr. Isabelle Louradour, Institut Pasteur Paris
research_pasteur-isabelle-louradour-photo-pro.jpg
Ocenění za nejlepší poster putovalo z Británie do Prahy
Doktorský student Martin Majer z Helmintologické laboratoře získal ocenění za nejlepší posterovou prezentaci na konferenci "Parasites Online 2021", kterou organizovala Britská parazitologická společnost.
BSP21-poster_MM_errata.png
bsp-logo.png
Diplom_Majer
Poster_Majer
SEMINÁŘ | Lékařská parazitologie
Organizuje Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost.
Obhajoby bakalářských prací - podzim 2021
Obhajoby diplomových prací - podzim 2021
SEMINÁŘ | Immunomodulation by Schistosoma mansoni single-sex infection
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (Rostock University Medical Center, Germany)
machacek_square.jpg
seminar_machacek_rostock
Obhajoby bakalářských prací - jaro 2021
Obhajoby diplomových prací - jaro 2021
SEMINÁŘ | Dynamika přenosu borelií, aneb proč neexistuje vakcína proti Lymeské borelióze?
RNDr. Radek Šíma, Ph.D. (Parazitologický ústav AV ČR, České Budějovice)
SEMINÁŘ | Výzkum trichomonád v rámci projektu UNCE
SEMINÁŘ | Dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech vybraných zdravotnických zařízení
Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. (3. LF UK a SZÚ, Praha)
radek-sima.jpg
trichomonas.jpg
rodl.png
SEMINÁŘ | Parasite-derived molecules: Immunomodulators with therapeutic potential
Assoc. Prof. Univ. Doc. Irma Schabussova, Ph.D. (Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Medical University of Vienna, Austria)
schabussova.jpeg
Program seminářů LS 2021
Program seminářů ZS 2020
SEMINÁŘ | Výzkum ptačích schistosom v rámci projektu UNCE
Machacek
Roman Leontovyč
tregenti.png
Trichobilharzia.regenti.schistosomulum.png
Prof. Volf obdržel univerzitní Donatio
Cílem Donatio Universitatis Carolinae je podpora významných vědeckých osobností, jež mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. Ocenění bylo předáno 17. 11. 2020 ve Velké aule Karolina.
Petr_Volf2.jpg
Obhajoby dizertačních prací
13:00 RNDr. Štěpánka Hrdá, 15:00 Mgr. Vojtěch Vacek
ales-dolny.jpg
SEMINÁŘ | Parazitoidé vážek: vliv na hostitelské druhy a další ekologické souvislosti
Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
SEMINÁŘ | A field experience: studying black fly saliva in Ghana
Laura Willen, Ph.D. (Faculty of Science, Charles University, Prague)
Laura_Willen.jpg
PARA seminare ZS2020 - PDF.pdf
Obhajoby diplomových prací - podzim 2020
Obhajoby bakalářských prací - podzim 2020
Obhajoby dizertačních prací
14:00 Mgr. Nikola Polanská, 15:30 Mgr. Tomáš Macháček
Obhajoby diplomových prací - jaro 2020
Obhajoby bakalářských prací - jaro 2020
Prof. Jan Tachezy obdržel pamětní medaili PřF UK
U příležitosti 100 let od založení PřF UK udělil děkan prof. Jiří Zima na slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.
medaile_tachezy
Obhajoba disertační práce: Mgr. Vojtěch Žárský
Téma: Comparative genome analysis of free living protist Mastigamoeba balamuthi and related pathogen Entamoeba histolytica
Obhajoba disertační práce: Mgr. Roman Leontovyč
Téma: Molecular adaptations of neurotropic and visceral bird schistosomes during the infection of the avian definitive host.
Distanční semináře v období karantény
Seminář katedry pokračuje v distanční formě, více informací a aktuální program najdete v Moodlu na stránce: Odborný seminář oboru Parazitologie.
Získali jsme osm nových projektů GAUK!
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
UK-6450-version1-znak_uk.png
Seminář: Parasitic worms: How do they find, recognize and invade their hosts? == ZRUŠENO ==
Prof. Wilfried Haas (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany).
Program seminářů LS 2020
meeting.png
haas.JPG
Seminář: Epicelulární parazitismus u bazálních linií Apicomplexa
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno)
valigurova
Seminář: Střípky z vojenského výzkumu vysoce nebezpečných biologických agens
Mjr. RNDr. Petr Pajer, Ph.D., mjr. PharmDr. Jiří Dresler, Ph.D., RNDr. Hana Kabíčková, CSc. (Vojenský zdravotní ústav, Praha)
seminar_vojaci
Logo_of_the_Czech_Armed_Forces.svg.png
Novinka: Imunologie parazitárních nákaz II
Nový kurz vypsaný v letním semestru (MB160S70) je vhodný hlavně pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů.
Habilitační přednáška: Dr. Sádlová
Veřejnou habilitační přednášku na téma "Prvoci rodu Leishmania: interakce s přenašeči a hostiteli" přednese RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. ve čtvrtek 13. 2. od 10:00 v posluchárně Fotochemie.
PARA seminare LS2020.pdf
leishsviti.jpg
Seminář: Broad spectrum chemical-mediated transfection system: From the parasite to the host
Ass. Prof. Francisco Olmo, Ph.D. (London Centre for Neglected Tropical Disease Research & London School of Hygiene and Tropical Medicine).
foto_olmo.jpg

Akce dokumentů