E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Seminář: Střípky z vojenského výzkumu vysoce nebezpečných biologických agens
Mjr. RNDr. Petr Pajer, Ph.D., mjr. PharmDr. Jiří Dresler, Ph.D., RNDr. Hana Kabíčková, CSc. (Vojenský zdravotní ústav, Praha)
seminar_vojaci
Logo_of_the_Czech_Armed_Forces.svg.png
Program seminářů LS 2020
Novinka: Imunologie parazitárních nákaz II
Nový kurz vypsaný v letním semestru (MB160S70) je vhodný hlavně pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů.
Habilitační přednáška: Dr. Sádlová
Veřejnou habilitační přednášku na téma "Prvoci rodu Leishmania: interakce s přenašeči a hostiteli" přednese RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. ve čtvrtek 13. 2. od 10:00 v posluchárně Fotochemie.
PARA seminare LS2020.pdf
leishsviti.jpg
Seminář: Broad spectrum chemical-mediated transfection system: From the parasite to the host
Ass. Prof. Francisco Olmo, Ph.D. (London Centre for Neglected Tropical Disease Research & London School of Hygiene and Tropical Medicine).
foto_olmo.jpg
PARAseminar-2020-02-18_Olmo.jpg
Obhajoby diplomových prací - zima 2020
Bc. Lenka Pacáková: Amastigoti různého původu: srovnání proteomu a vývoje v přirozeném přenašeči.
Jak se adaptovat k životu bez kyslíku?
Parazitologové z týmu prof. Tachezyho objevili anaerobní peroxisomy u volně žijícího prvoka Mastigamoeba balamuthi. Článek uveřejnil prestižní časopis PNAS. Gratulujeme!
mastigamoeba.jpg
Svět podle Parazita
Doc. Jan Votýpka napsal pro monotematické číslo časopisu Živa, věnované biodiverzitě, článek o rozmanitosti parazitů.
Výtěžek z tomboly putoval na charitu
Na katedrovém vánočním večírku se v tombole podařilo vybrat 3350 Kč, které jsme poslali neziskové organizaci Cesta domů. Všem děkujeme za příspěvky!
Parazitologické vydání časopisu Přírodovědci.cz
Zajímavé texty a nevšední fotografie od členů katedry najdete v aktuálním vydání časopisu Přírodovědci.cz.
cesta_domu_logo.jpg
cesta_domu.png
Obhajoba disertační práce: Mgr. Lukáš Novák
Téma: Genomics of Preaxostyla flagellates. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec.
Cena děkana pro Lauru Willen
Cenu děkana za nejlepší závěrečnou práci v doktorském studijním programu si odnesla i absolventka naší katedry Laura Willen.
Den otevřených dveří 2020
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
Cena děkana - Laura Willen
Obhajoba disertační práce: Mgr. Anna Novák Vanclová
Téma: Evolution of euglenid plastid proteome. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost).
Obhajoba disertační práce: Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc.
Téma: Translokace proteinů do hydrogenosomů Trichomonas vaginalis. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (místnost U2.020A/B)
Obhajoba disertační práce: Sebastian Cristian Treitli
Téma: Genomics and cell biology of oxymonads. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost).
Seminář k projektu UNCE
RNDr. Jan Mach, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Low-throughput drug screening of high-throughput parasitic protists. RNDr. Petr Rada, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Investigation of the secretory pathway in Trichomonas vaginalis argues against moonlighting function of hydrogenosomal enzymes
Seminář: New insights into biology of Amblyomma americanum
Prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. (Department of Pathology and Parasitology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, CEITEC)
Obhajoba disertační práce: Mgr. Markéta Petrů
Téma: Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost)
Seminář: New tricks for an old drug
Martin Zoltner, Ph.D. (Katedra parazitogie PřF UK, BIOCEV)
Obhajoba disertační práce: Mgr. Lucie Jedličková
Téma: Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae. Místo konání: Viničná 7, Praha 2 (PARA posluchárna)
Ziva 5_2019 obalka.jpg
Seminář: O štěnicích
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Program seminářů ZS 2019
prirodovedci_obalka.png
PARAseminar-2019-10-14-Balvin.jpg
PARAseminar-2019-11-26-Zurek.jpg
PARAseminar-2019-11-19-Zoltner.jpg
PARAseminar-2019-12-03-Mach,Rada.jpg
PARAseminar-2019-10-14-Balvin.jpg
seminar3.png
obhajoba.jpg
seminar2.png
obhajoba.jpg
seminar.png
seminar2.png
seminar.png
uni_cap.png
Seminář k projektu UNCE: Metabolismus anthelmintik u helmintů
2019-03-19 Pozvanka - PARA Seminar Skalova, Raisova-Stuchlikova.JPG
Parasitic jellyfish: from evolution to host-parasite interactions
The lecture on "Parasitic jellyfish: from evolution to host-parasite interactions" will be given by Dr. Astrid S. Holzer, a head of the Laboratory of Fish Protistology, Institute of Parasitology, Biology Centre CAS, České Budějovice. When: March 12, 2019, 15:00 Where: Parasitology auditorium, Department of Parasitology, Charles University, Viničná 7, Praha 2
2019-03-12 Invitation - PARA Seminar Holzer.JPG
2019-03-12 Invitation - PARA Seminar Holzer.JPG
2019-03-12 Invitation - PARA Seminar Holzer.JPG
Najdi pijáka
Parazitologové z Brna rozjeli projekt "Najdi pijáka" a prosí tímto o sdílení této informace s co největším počtem lidí.
pijak.jpg
Votypka2018.JPG
Votypka_ZIVA_Spolecne_vykroceni.pdf
Nový předseda redakční rady Živa
Člen katedry Doc. Jan Votýpka se stal předsedou redakční rady časopisu Živa.
Kapitola v knize - The Leishmaniases: Old Neglected Tropical Diseases
Členové katedry Prof. Petr Volf a Dr. Vít Dvořák přispěli kapitolou o přenašečích (flebotomech) do knihy o leishmanázách vydané nakladatelstvím Springer.
Kniha2018.jpg
O PARAZITECH A LIDECH
Právě vychází nová populárně naučná kniha o parazitech, na které se výrazně podíleli současní i minulí pracovníci naší katedry: Jan Votýpka, Petr Horák, Jana Bulantová, Iva Kolářová a Josef Chalupský.
kniha propagace predni strana.jpg
O parazitech a lidech - info.jpg
P7290112.JPG
Letní parazitologický kurz v Norsku
Vyjeli jsme na sever sbírat a určovat parazity mořských ryb
Odhalení proteinů důležitých pro přenos leishmaniózy
Tým profesora Petr Volfa a Dr. Jovany Sádlové publikoval studii o proteinech leishmanií, které mají rozhodující vliv na přenos nákazy.
Leishmania.jpg
Norsko2016.jpg
Parazitologové v Azerbajdžánu
Parazitologové v rámci zoologické exkurze loví flebotomy.
P7031306.JPG
Publikace a titulní obrázek v časopise International Journal for Parasitology
Tým kolem Jana Votýpky publikoval studii o druhovém spektru trypanosom přenášených glossinami a ovádovitými.
Objev eukaryot bez mitochondrií
Tým kolem Vladimíra Hampla publikoval v časopise Current Biology objev prvního známého eukaryota bez mitochondrie
Transkriptomická studie neuropatogenní motolice
Tým helmintologické laboratoře publikoval tuto práci v časopise PLoS Neglected Tropical Diseases
Dějiny buněčných elektráren
Protistologické týmy katedry se představují v časopise Vesmír
Karnkowskaakol.jpg
Vesmir2016.jpg
Fotografie na titulní straně
Titulní foto v časopisu PLoS Neglected Tropical Diseases
Votypkaakol.jpg
Leontovycakol.jpg
Jak zničit ničivku
Členové katedry Dr. Jovana Sádlová a doc. Jan Votýpka publikovali popularizační článek v časopise Vesmír
V časopise protist vychází článek o mechanismu formování pseudocyst u acanthamoeby
Klieščiková J., Kulda J., Nohýnková E. (2011). A stress-induced pseudocyst formation - a newly identified mechanism of protection against organic solvents in acanthamoebae of T4 genotype. Protist 162: 58-69.
Parazitologické číslo časopisu Živa s přílohou 90 let Přírodovědecké fakulty UK
Říjnové číslo časopisu Živa (5/2010) je věnováno problematice parazitismu, jakožto evolučně velice úspěšné životní strategie.
19. Helmintologické dny
Srdečně Vás zveme na již 19. Helmintologické dny, které se budou konat v České Kanadě na Jindřichohradecku poblíž Kunžaku. Toto místo je vzdáleno pouze 165 km od Prahy, 147 km od Brna a 584 km od Košic, a proto věříme v hojnou účast!
Kvalifikační kurz pro absolventy parazitologie
"Laboratorní metody" - jde o kurz, který musí mít absolvent PřF, aby byl zařazen ve zdravotnictví jako odborný pracovník.
Kapitola o cysteinových proteázách ptačích schistosom
Kolektiv autorů z katedry parazitologie a buněčné biologie (Kašný, Mikeš, Dolečková, Hampl, Dvořák, Novotný a Horák) publikoval kapitolu "CATHEPSINS B1 AND B2 OF TRICHOBILHARZIA SPP., BIRD SCHISTOSOMES CAUSING CERCARIAL  DERMATITIS" v knize Cysteine Proteases of Pathogenic Organisms.
V časopise PLoS Pathogens vychází článek "The Essentials of Protein Import in the Degenerate Mitochondrion of Entamoeba histolytica"
Článek autorů Pavla Doležala, Mirky Šedinové, Jana Tachezyho a jejich zahraničních spolupracovníků se zabývá importem proteinů do degenerované mitochondrie parazitické améby Entamoeba histolytica.
Semináře katedry parazitologie
Semináře se konají v úterý v 15:00 hodin v Parazitologické posluchárně Katedry parazitologie PřF UK v Praze, Viničná 7 první suterén - pokud není uvedeno jinak.
V časopisu Protist vychází článek s názvem Critical taxonomic revision of parabasalids with description of one new genus and three new species
Článek autorů I. Čepičky (Katedra zoologie), V. Hampla a J. Kuldy (Katedra parazitologie) se zabývá fylogenezí trichomonád
Stanovisko katedry parazitologie PřF UK k diagnostickým a terapeutickým metodám používaným v alternativní medicíně u parazitárních infekcí
Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje klientům léčitelů a detoxikačních poradců, aby se při podezření na parazitární infekci obrátili na lékaře-infektologa nebo akreditovanou diagnostickou laboratoř. Přístroje a postupy alternativní medicíny nejsou vědecky ani klinicky ověřené, a jako takové nejsou náhradou lékařské diagnostiky ani odborné léčby.
Parazitologie v ČT
Členové naší katedry doc. Votýpka a dr. Mikeš účinkují v pořadu Lovci záhad na ČT :D
Výzkum krásnooček ve visegradském prostoru
Laboratoře zabývající se výzkumem krásnooček ve visegradském regionu prožily rok intenzivní spolupráce
Seminář - Paraziti lidoopů
Přednáškový večer věnovaný parazitům lidoopů se bude konat v posluchárně Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, budova 32, 2 patro, v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Palackého 1-3.
PARAZITICKÉ ROSTLINY aneb když rostliny kradou
Galerie literární kavárny Knihkupectví Academia (Václavské nám. 34, Praha1) od 6. května do 29. května
Paraziti - surrealistický svět tvarů
Katedra parazitologie srdečně zve na výstavu Paraziti - surrealistický svět tvarů, která vznikla s přispěním jejich členů. Výstava je k vidění v prosinci v galerii a literární kavárně knihkupectví Academia.
Parazitologie v ČT
Členové katedry Doc. Jan Votýpka a RNDr. Libor Mikeš vystoupili v pořadu ČT Sama doma.
Dnešní svět
Parazitologické číslo časopisu
41. Jírovcovy protozoologické dny
41. Jírovcovy protozoologické dny, každoročně pořádané Protozoologickou sekcí České parazitologické společnosti, se budou letos konat v Benecku v Krkonoších (hotel Bára).
28.-29.4. - II. Labudovy dny
Vědecká konference v Bratislavě

Akce dokumentů