E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Program seminářů ZS 2023
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
27_trypanosoma.jpg
Jak trypanosoma imunitě unikla
Trypanosoma spavičná má na svědomí přes 95 % případů spavé nemoci, která ohrožuje mnoho obyvatel Afriky. Jako každý parazit se i trypanosoma snaží uniknout lidské imunitě a navzdory nehostinnému prostředí cévního systému se jí daří. Důmyslné systémy proti adaptivní imunitě byly již popsány, jak ale tento prvok vyzrává nad imunitou v brzkých stádiích? Na to se zaměřila mezinárodní výzkumná skupina, jejíž součástí byl i Martin Zoltner z naší katedry.
Helmintologové mapují výskyt cerkáriové dermatitidy
Cerkáriová dermatitida je kožní alergické onemocnění vyvolané průnikem larev ptačích schistosom do kůže člověka. V letních měsících narušuje koupací sezónu na řadě míst Česka. Členové helmintologické laboratoře pomáhají s mapováním jejího výskytu, určováním jejích původců a managementem postižených lokalit.
cd_icon.png
Obhajoba disertační práce
Kniha "O parazitech a lidech" právě vyšla v němčině
Populárně-naučná publikace, která v roce 2019 získala cenu Magnesia Litera v kategorii "Litera za naučnou literaturu" slaví další úspěch, tentokrát dokonce za hranicemi. Pod názvem Von Parasiten und Menschen aktuálně vychází v německém nakladatelství Springer Berlin.
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
kniha_de.png
Kniha_DE
Neformální setkání s parazity a parazitology
Přemýšlíte, kde psát bakalářku nebo kam jít na magistra či na doktorát? Nedělá se vám husí kůže při zmínce o tasemnicích, klíšťatech nebo malárii? Pak si přijďte popovídat s našimi studenty a pedagogy o možnostech studia na katedře parazitologie.
SEMINAR: Life cycles, hosts and pathogenicity of heteroxenous metastrongylid nematodes complex
Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (Biology Centre CAS, Institute of Parasitology, Laboratory of Veterinary and Medical Protistology)
modry.jpg
para_mitink.png
Para setkání
Poznání parazitů jako cesta k zamezení šíření nemocí
Cecilia Stahl Vieira je držitelkou prestižního postdoktorandského grantu Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship. Na konci srpna se s rodinou přestěhuje do Prahy, kde bude pracovat v laboratoři prof. Petra Volfa.
msca.png
SEMINAR: Meet the sushi worms
Ivona Mladineo, PhD. (Laboratoř funkční helmintologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR)
Nové projekty GAUK našich studentů a studentek
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
mladineo.jpg
mladineo.jpg
Když červi lezou myším na mozek
Naši helmintologové se podíleli na výzkumu vlivu infekce škrkavkou psí na průběh roztroušené sklerózy u myší. Jejich výsledky jasně ukazují, že působení parazitických helmintů na průběh zánětlivých onemocnění nemusí být vždy jen pozitivní.
Co sejde na jméně? O trypanosomách, druzích a ekotypech
Světlo do chaotické situace pojetí druhů u trypanosom, resp. ekotypů trypanosom, vnáší článek, který vyšel v časopise Trends in Parasitology a jehož spoluautorem je Jan Votýpka z naší katedry.
P00014.png
Trypanosoma.jpg
Obhajoba dizertační práce
Mgr. Kateřina Ženíšková: Effect of various stress factors on mitochondrial processes of pathogenic protists
Obhajoba dizertační práce
Mgr. et Mgr. Petr Soukal: Quantitative Analysis of Gene Ancestry in Euglenoidea
Obhajoby diplomových prací
Imunologie parazitárních nákaz II - program na LS
Kurz MB160S70 je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů.
SEMINAR: Omnis contra omnes – How can ticks overcome host adaptive immunity activated by other ticks?
RNDr. Jiří Černý, PhD. (Centre for Infectious Animal Diseases, Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague)
jiri-cerny.jpg
SEMINAR: Using expansion microscopy to study cellular architecture of kinetoplastid parasites
Mgr. Vladimír Varga, Ph.D. (Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences)
portrait-varga.jpg
Obhajoba dizertační práce
Mgr. Vladimíra Najdrová: Conserved mechanism for targeting of Tail-anchored proteins in eukaryotes
SEMINAR: Identification of elusive sequence-specific promoters... ▶CANCELLED◀
Prof. Miguel Navarro, Institute of Parasitology and Biomedicine "López-Neyra", Spain (in English): Identification of elusive sequence-specific promoters driving polycistronic transcription of protein-coding genes in African trypanosomes
navarro.jpg
SEMINAR: Update on emerging leishmaniasis in Thailand
Prof. Padet Siriyasatien, MD, Ph.D., Vector Biology and Vector Borne Disease Research Unit, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
siriyasatien.jpg
SEMINÁŘ: Vlasovka slezová, model pro studium lékové rezistence a potenciálních anthelmintik
PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
linh.jpg
Nový web České parazitologické společnosti
Web ČPS je nyní dostupný na adrese www.parazitologie.eu.
SEMINAR: Lousy and wormy tales: the search for sympatric speciation in host-specific parasites
Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (Institute of Parasitology, Biology Centre CAS & Faculty of Science, University of South Bohemia)
Program seminářů ZS 2022
stefka.jpg
Státní zkoušky - NMgr
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
Katedra na světovém parazitologickém kongresu
Více než 20 členů naší katedry vyrazilo na mezinárodní kongres ICOPA 2022, který se konal 21.-26. srpna v dánské Kodani. Akce se účastnilo 1507 delegátů z 95 zemí, česká výprava (zahrnující i zástupce dalších pracovišť) byla jednou z nejhojnějších!
wfp-logo-withtext-100px.png
ICOPA 2022
Pavel Doležal a kol. uspěli v popularizační soutěži s videem o významu železa
V nové soutěži Science in Shorts se mezi Top10 videí dostalo i dílo Pavla Doležala a jeho kolegů z naší katedry. Cílem soutěže je poskytnout vědcům platformu pro prezentaci jejich výzkumných aktivit co nejširšímu publiku přístupnou, zábavnou a poutavou formou.
nature_video-square360.jpg
Nové projekty GAUK a Start
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
SEMINÁŘ: Lékařská parazitologie
Organizuje Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost.
Obhajoby bakalářských prací
Obhajoby diplomových prací
SEMINÁŘ: Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače
Mgr. Klára Koupilová (Katedra botaniky, PřF UK)
Obhajoby dizertačních prací
14:00 Mgr. Hana Dvořáková, 15:30 Mgr. Barbora Vojtková
obhajoba_pruhledny.png
Mladí helmintologové bodovali na „Paradnech“
Alena Revalová, Vojtěch Vajs, Ondřej Vosála a Lukáš Konečný získali ocenění za nejlepší studentské příspěvky na konferenci XIV. České a slovenské parazitologické dny, kterou ve dnech 9.–13. 5. 2022 pořádala Česká parazitologická společnost.
HD_2022
LOGO_cps_rgb-1.png
koupilova.jpg
SEMINÁŘ: Lymeská borrelióza a další nemoci přenášené klíšťaty
RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D. (NRL pro lymskou boreliózu, SZÚ, Praha)
szu.png
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
Při příležitosti oslav 674 let od založení UK předala rektorka Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin týmu z naší katedry.
bedrich-hrozny.jpg
SEMINÁŘ: Chalcidky - diverzifikovaná skupina blanokřídlých parazitoidů a jejich komplikovaný svět
Mgr. Kristýna Bubeníková (Katedra zoologie, PřF UK)
bubenikova.jpeg
Aktuální fakultní pokyny GAČR + GAUK
Oddělení projektového řízení zveřejnilo interní pokyny a termíny k aktuální grantové agendě: závěrečné zprávy GAUK a podávání standardních a JUNIOR STAR projektů GAČR.
SEMINAR: On a lookout for bud: on biogenesis and release of extracellular vesicles
Mgr. Hynek Mazanec (Laboratory of Helminthology, Institute of Parasitology, Biology Centre CAS, České Budějovice)
mazanec.png
SEMINÁŘ: Kde selhává skalpel, pomáhají bzučivky
Doc. MVDr. Jana Mezerová Ph.D. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze)
89-doc-mvdr-mezerova.jpg
gacr.jpg
Šest nových projektů GAUK pro naše studenty
Autorům úspěšných projektů gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jejich řešení.
TIP NA PŘEDMĚT: Imunologie parazitárních nákaz II
Aktuální témata, kritické čtení a hodnocení článků, journal cluby. Aktivní zapojení studentů, pestré složení přednášejících.
Program seminářů ZS 2021
Obhajoby bakalářských prací - zima 2022
SEMINÁŘ | The biology of sexual reproduction in Leishmania: lessons learned from in vitro mating
Dr. Isabelle Louradour, Institut Pasteur Paris
research_pasteur-isabelle-louradour-photo-pro.jpg
Ocenění za nejlepší poster putovalo z Británie do Prahy
Doktorský student Martin Majer z Helmintologické laboratoře získal ocenění za nejlepší posterovou prezentaci na konferenci "Parasites Online 2021", kterou organizovala Britská parazitologická společnost.
BSP21-poster_MM_errata.png
bsp-logo.png
Diplom_Majer
Poster_Majer
SEMINÁŘ | Lékařská parazitologie
Organizuje Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost.
Obhajoby bakalářských prací - podzim 2021
Obhajoby diplomových prací - podzim 2021
SEMINÁŘ | Immunomodulation by Schistosoma mansoni single-sex infection
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (Rostock University Medical Center, Germany)
machacek_square.jpg
seminar_machacek_rostock
Obhajoby bakalářských prací - jaro 2021
Obhajoby diplomových prací - jaro 2021
SEMINÁŘ | Dynamika přenosu borelií, aneb proč neexistuje vakcína proti Lymeské borelióze?
RNDr. Radek Šíma, Ph.D. (Parazitologický ústav AV ČR, České Budějovice)
SEMINÁŘ | Výzkum trichomonád v rámci projektu UNCE

Akce dokumentů