E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací

Čas 29.05.2023
od 10:00 do 14:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby diplomových prací proběhnou 29. května 2023 v PARA posluchárně (Viničná 7)

Komise: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.

Bc. Taťána Doležalová
10:00 Metabolismus mědi u Acanthamoeba castellanii
Vedoucí: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Bc. Kamila Pařízková
11:00 Trypanosomatida včel a jejich interakce s polutanty
Vedoucí: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent: RNDr. Alena Krejčí Bruce, Ph.D.

Bc. Klára Wernerová
13:30 Selektivní screening antiparazitárních látek
Vedoucí: RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Oponent: Julie Kovářová, Ph.D.

Publikováno: Středa 24.05.2023 12:50

Akce dokumentů