E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce

Čas 15.12.2023
od 14:30 do 15:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba proběhne 15. prosince 2023 od 14:30 hodin na Katedře parazitologie Viničná 7, Praha 2, Parazitologická posluchárna (PARA) 1. suterén

Komise: prof. RNDr. Petr Volf, CSc. (předseda), prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mgr. Martin Majer
14:30 The immune response of mice against avian schistosomes: from local to systemic perspective

Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Oponenti: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
Dr. Martina Sombetzki

Publikováno: Čtvrtek 07.12.2023 12:00

Akce dokumentů