E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací

Čas 18.09.2023
od 09:00 do 15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby diplomových prací proběhnou 18. září 2023 v PARA posluchárně (Viničná 7)

Komise: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D., prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.

Bc. Aneta Čadková
09:00 Vliv lipofilního kationtu na toxicitu fosfoniových solí u parazitických protist
Vedoucí: RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Oponent: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

Bc. Aneta Perglerová
10:00 Rezistence k metronidazolu u klinických případů giardiózy
Vedoucí: RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.

Bc. Michal Havelka
11:00 Komparativní studium kmenů Trichomonas vaginalis s různou mírou rezistence k metronidazolu
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Oponent: RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Bc. Alexandr Tymich
13:00 Funkční charakterizace vybraných Kunitz proteinů Eudiplozoon nipponicum
Vedoucí: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Oponent: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.

Bc. Ondřej Vosála
14:00 Vliv amyloidu beta na viabilitu vybraných neuropatogenů v kontextu infekční hypotézy vzniku Alzheimerovy nemoci
Vedoucí: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Oponent: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Publikováno: Úterý 05.09.2023 13:00

Akce dokumentů