E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité informace, termíny, pravidla a dokumenty

Bakalářské studium

Studijní poradci: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D., RNDr. Václav Vopálenský, Ph.D., RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. (koordinátor bakalářských obhajob + poradce pro bakalářské studium)

Aktuální informace - studijní oddělení
Harmonogram akademického roku
Studijní a zkušební řád
Pravidla pro organizaci studia

Událost Termín Odkazy (většinou vedou na "hlavní" stránku, kde příslušný odkaz najdete)
Přihlášení se k tématu bakalářské práce v SIS - studenti 3. ročníků
 • do 6.12.2021 (studenti)
 • do 17.1.2022 (potvrzení školitelem - studenti zkontrolovat!)
Přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce - elektronicky, prostřednictvím SIS
 • zimní termín: 1.11.-15.12.2021
 • jarní termín: 1.3.-15.4.2022
 • podzimní termín: 1.6.-31.7.2022
Odevzdání bakalářské práce - sestává z (1) doručení jednoho výtisku bakalářské práce na sekretariát biologické sekce, Viničná 7, přízemí vpravo a (2) vložení její elektronické verze do SIS. Termín odevzdání včetně hodiny platí pro odevzdání tištěné i elektronické verze práce - SIS se po termínu uzavře a pozdější odevzdání práce NENÍ MOŽNÉ! Pozn.: práci lze v SIS elektronicky odevzdat (tlačítko ODEVZDAT) až poté, co kontrola na PDF/A vyhodnotí, že práce je ve správném formátu, proto nenechávejte elektronické nahrávání na poslední chvíli! Případným žádostem o dodatečné odevzdání práce (např. z technických či jiných důvodů) nebude vyhověno.
 • zimní termín: do 7.1.2022 15:00
 • jarní termín: do 5.5.2022 15:00
 • podzimní termín: do 4.8.2022 15:00
Kontrola splnění podmínek pro konání první části SZZK (tj. obhajoby bakalářské práce) - výhradně v SIS !!!
 • zimní termín: do 19.1.2022 včetně
 • jarní termín: do 18.5.2022 včetně
 • podzimní termín: do 28.8.2022 včetně
Obhajoby bakalářských prací
 • zimní termín: obhajoby se nekonají
 • jarní termín 26.-27.5.2022
 • podzimní termín1.9.-14.9.2022 (bude ještě dále upřesněno)
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK - výhradně v SIS !!!
 • zimní termín: do 31.1.2022 včetně
 • jarní termín: do 3.6.2022 včetně
 • podzimní termín: do 11.9.2022 včetně
Ústní část státní závěrečné zkoušky
 • zimní termín: 3. a 4.2.2022
 • jarní termín 9. a 10.6.2022
 • podzimní termín14. a 15.9.2022
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia NGEMOVI, NMIKRO
 • elektronickou přihlášku podat a zaplatit poplatek:  do 31.3.2022
 • termín konání zkoušek:  13.-16.6.2022 (Genetika, molekulární biologie a virologie), 15.-16.6.2022 (Mikrobiologie)
 • náhradní termín: 28.6.2022
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
 • do 27.9.2022 (poslední den zápisu zkoušek do SIS = 23.9.2022)
Bakalářské promoce
 • termín pro studenty, kteří absolvovali v jarním či podzimním termínu 2021/2022 29.11.-1.12.2022, v zimním termínu 2022/2023 21.4.2023

 

Další předpisy, informace, návody a formuláře najdete zde a zde. Informace o doplňujícím pedagogickém studiu v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (tzv. pedagogická způsobilost) najdete zde. Pokud máte pocit, že nějaký důležitý odkaz chybí, nebo je již neplatný, kontaktujte nás prosím na danahola@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů