E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. Termíny uvedené v Harmonogramu jsou závazné pro celou akademickou obec. Harmonogramy jsou součástí studijních plánů bakalářského a magisterského studia.

Kalendář Studia

Data z harmonogramu ak. roku jsou zveřejněna také v Kalendáři Studia. Konkrétní data státních závěrečných zkoušek a termínů týkajících se závěrečných prací jsou k dispozici v SIS, případně též publikovány jednotlivými katederami a ústavy.

Akce dokumentů