E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. Termíny uvedené v Harmonogramu jsou závazné pro celou akademickou obec. Harmonogramy jsou součástí studijních plánů bakalářského a magisterského studia.

Kalendář studia

Termíny událostí z harmonogramu ak. roku 2019/2020 a 2020/2021, vyjma termínů uvedených v článku 2 (Bakalářské a navazující magisterské studium - Státní závěrečné zkoušky), jsou zveřejněny také v Kalendáři studia.

Akce dokumentů