E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLidé

Zaměstnanci a doktorandi

RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.
abraham@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 667
3. podlaží, místnost č. 106/5
Mgr. Přemysl Bobek
doktorand
premysl.bobek@ibot.cas.cz
BÚ AV ČR Průhonice
Holocenní dynamika požárů lesní vegetace v pískovcových oblastech založená na studiu uhlíků v půdních profilech
  Mgr. Petr Kočár
doktorand
kocararup.cas.cz
ArÚ AV ČR Praha
Antropicky podmíněné změny vegetace v pravěku a raném středověku střední Evropy
Vachel Ashley Kraklow (Carter), Ph.D.
kraklowv@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 631
přízemí, místnost č. 23
Mgr. Kristýna Kuncová
doktorand
kristyna.kuncova@natur.cuni.cz
přízemí, místnost č. 23

Which natural and anthropogenic effects influenced the Late Holocene retrogressive succession? (with special interest in using phytolith analysis in Europe)

doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
petr.kunes@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 667
3. podlaží, místnost č. 106/5
Mgr. Alice Moravcová
doktorand (STARS)
alice.moravcova@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 635
1. mezipatro, místnost č. 57
Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.
adela.pokorna@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 639
1. patro, místnost č. 67
Mgr. Anna Poštulková
doktorand
a.postolka@seznam.cz, telefon: 221 951 660
2. patro, místnost č. 97
Diatom analysis as a tool to reconstruct paleoenvironment from lacustrine sediments
Mgr. Anna Potůčková
doktorand
anna.potuckova@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 635
1. mezipatro, místnost č. 57
Dlouhodobý vývoj vegetace v oblasti severní Panonie od poslední doby ledové po dnešek
  Mgr. Jindřich Prach
doktorand
jindrich.prach@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 662
přízemí, místnost č. 27
Forest vegetation in the last centuries
Mgr. Tomáš Radoměřský
doktorand
radom.tomik@seznam.cz
Mgr. Markéta Gabriela Švarcová
doktorand (tč. přerušeno)
Mgr. Pavla Žáčková
doktorand
pavla.zackova@natur.cuni.cz, phone: 221 951 639
1. patro, č.dv. 67
Palaeoecological study of changes in wetland vegetation in the Late Glacial and Holocene, reconstruction by using macroremain analysis

Studenti

  Anna Auerspergerová
  Jana Beranová
  Martin Prach
  Pavel Suk

Visiting scientist

Ilona Pál – Dept. of Physical and Applied Geology, Eötvös University, Budapest
(září 2015– únor 2016)

Absolventi

RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.
  Mgr. Pavlína Fořtová
  Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.
  Mgr. Tomáš Suda
  Mgr. Dana Stružková (Nováková)

Externí spolupracovníci

RNDr. Jan Novák, Ph.D. - LAPE, PřF JU, České Budějovice
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. - CTS UK, Praha
PhDr. Helena Svobodová-Svitavská, CSc. - Botanický ústav AV ČR, Průhonice

 

Akce dokumentů