E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVojtěch Abraham

vědecký pracovník

v Rudolfově laboratoři pro paleoekologii na Oddělení geobotaniky

výzkumné zájmy:

pylová analýza, kvartér, holocén, kvantitativní interpetace, vztah pylu a vegetace, pylová produkce, šíření pylu

vzdělání:

2001-2003: Ochrana a tvorba životního prostředí, Přírodovědecká Fakulta, Karlova Univerzita v Praze

2003-2006: "Mgr." - Biologie odborná se zaměřením na geobotaniku, Katedra Botaniky, Přírodovědecká Fakulta, Karlova Univerzita v Praze (diplomové téma: Přirozená vegetace Českého Švýcarska a její změny v důsledku kolonizace a lesnického hospodaření)

2006-2015: "PhD." 2016: "RNDr."- Botanika, Katedra Botaniky, Přírodovědecká Fakulta, Karlova Univerzita v Praze (doktorské téma: Palynologická syntéza pro Českou Republiku)

granty:

hlavní řešitel: 2007-2009: Česká Kvartérní Pylová Databáze (GA UK, 29407)

spolunavrhovatel: 2008-2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. (GAAV ČR IAAX00050801) - hlavní řešitel Jiří Sádlo

2016-2018: Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace (GAČR 16-10100S) - hlavní řešitel Jan Roleček

2017-2019: Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě (GAČR 17-17909S) - hlavní řešitel Dagmar Dreslerová

2019-2021: Dlouhodobý vývoj nížinných lesů pod lidským tlakem, archeoantrakologická syntéza pro Českou republiku (GAČR 19-14292S) – hlavní řešitel Jan Novák

výzkumník: 2007-2011: Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů (GAAV ČR IAAX00020701) - hlavní řešitel Petr Pokorný

2012-2015: Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí (GAČR P504/12/0649) - hlavní řešitel Petr Kuneš

2013-2016: Holocenní dynamika ekosystémů Hornomoravského úvalu jako klíč k poznání procesů, které ovlivnily tvorbu současné krajinné mozaiky. (GAČR 13-11193S) - hlavní řešitel Jan Novák

2014-2017: Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat (Czech-Norwegian Research Programme) - hlavní řešitel Arnošt Leoš Šizling

2017-2019: Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost (GAČR 17-07851S) - hlavní řešitel Petr Pokorný

2019-2021: Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí (GAČR 19-20970Y) – hlavní řešitel Jan Kolář

pedagogická činnost

vypsaná, probíhajícící a obhájená témata diplomových a bakalářských prací

Karyologické a palynologické praktikum - MB120C112 (s Tomášem Urfusem)

publikační činnost

seznam publikací z portálů:

ResearchGate

ResearchID

GoogleScholar

ORCID

ostatní

od 2008: spoluadministrátor České Kvartérní Pylové Databáze - PALYCZ

moje fotografie rostlin

Akce dokumentů