E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Obhajoba doktorské práce Evy Horčičkové
Obhajoba doktorské práce Anny Aldorfové (Florianové)
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může pro zkoumání významu znásobování genetické informace (polyploidizace) u rostlin počítat botanik Filip Kolář. Výsledky jeho práce napomohou pochopení mechanismů evoluce rostlin, využití mohou najít i ve šlechtitelství.
Harmonogram obhajob diplomových prací
Podzimní obhajoby diplomových prací se budou konat v úterý 3.9.2019 v Krajinově posluchárně od 10 hodin. Všichni jste samozřejmě vítáni.
Harmonogram obhajob diplomových prací
Podzimní obhajoby diplomových prací se budou konat v úterý 3.9.2019 v Krajinově posluchárně od 10 hodin. Všichni jste samozřejmě vítáni.
Podzimní geobotanický slunovrat 2019
Vážení a milí přátelé geobotaniky! Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní Slunovrat. Nebudou chybět sud ani gril!
Harmonogram podzimních obhajob na katedře botaniky.
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat v semináriu 5. září 2019 dopoledne. Všichni jste srdečně zváni!
Obhajoby bakalářských prací
Podzimní bakalářské obhajoby se budou konat 5. 9. 2019 dopoledne v semináriu katedry botaniky.
Revize trafostanice a vypnutí elektrického proudu
V úterý 20.8.2019 v souvislosti s revizí trafostanice bude přerušena dodávka elektrické energie.
D. Fuller: Comparing Pathways to Domestication, Agriculture and Civilization Across Asia and Africa
Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Doriana Q. Fullera (University College London).
Křest knihy Přenesená krajina
Nakladatelství Academia vás srdečně zve na křest knihy Pavla Kováře (ed.) a kolektivu autorů z Čech a Moravy Přenesená krajina: Český venkov v rumunském Banátu.
Exkurze: Kačina
Poslední z jarního cyklu exkurzí pořádaných Českou botanickou společností ve spolupráci s PřF UK povede do Zámeckého parku Kačina. Zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti vítání.
Seminar on genomic imprinting and practical on allele-specific RNA-Seq analysis
Exkurze: Horní část Klíčavy
Další exkurze pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK nás zavede na západ od Prahy, na hranice CHKO Křivoklátsko. Těšit se můžeme na rašelinné prameniště a zachovalá společenstva mokřadních luk.
Letní geobotanický slunovrat 2019
Rádi bychom pozvali přátelé geobotaniky na letní slunovrat!
Harmonogram obhajob bakalářských prací - jaro 2019
Volné místo - asistent/ka vedoucího katedry
Obhajoba doktorské práce Heleny Bestové
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Floristický kurz ČBS - přihlášky do 10. 5. 2019
Česká botanická společnost zve na floristický kurz, který letos proběhne v Plasech na Plzeňsku.

Akce dokumentů