E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZrušení omezení pro výuku

S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.

V tomto směru je  relevantní Mimořádné opatření  č. 1/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy , které s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání na území hl. města Prahy stanoví povinné nošení roušky  pro účast na hromadné akci nad 100 osob na akci ve vnitřních prostorech, pakliže jsou osoby od sebe vzdálené méně než 1,5 m.

 

Pro studenty, uchazeče, ale i např. účastníky promocí platí nyní pouze jediné omezení a to při konání hromadných akcí nad 100 osob s odstupy do 1,5m – kdy je nutno zajistit, aby účastníci měli roušky a k dispozici byla nádoba s desinfekčním prostředkem.

 

Publikováno: Úterý 07.07.2020 13:25

Akce dokumentů