E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeská republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.

Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!

Jak ve svém projevu vyjádřil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, profesorské promoce jsou vskutku aktem unikátním, neboť profesorský diplom je jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě každého z jmenovaných. Rektor dále připomenul, že noví profesoři se dnešním dnem zařadí po bok osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do české historie, jako byli například prof. Patočka, nositel Nobelovy ceny doktor Heyrovský nebo prezident T. G. Masaryk.

„Úloha nositele tohoto titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikající, mezinárodně uznávaný odborník a originální myslitel, který se nebojí nových trendů, impulzů i podnětů,“ řekl rektor. A pokračoval: „Vaše role je mnohem komplexnější. Vy budete určovat, kam se obory budou dále vyvíjet, jaké budou naše univerzity i naše společnost.“

Novou profesorkou a  profesory byli za naši fakultu slavnostně jmenováni: 

doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Botanický ústav AV ČR


doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
pro obor:  Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


doc. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, University of Nebraska, Department of Geography and Geology

Publikováno: Čtvrtek 02.07.2020 16:50

Akce dokumentů