E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnost stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích

Čas 21.07.2020   16:20
05.09.2020   23:55
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3.

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. 

Stipendium je vhodné pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského studia, i  studenty doktorského studia.

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v druhé polovině září 2019. Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku  4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce. 

Shrnutí důležitých termínů pro podání přihlášky v září 2020:

·  5.9.2020 - termín pro podání přihlášek

·  říjen 2020 - pohovory s uchazeči

·  únor 2021 - zahájení intenzivního kurzu němčiny

·  březen 2021 – zahájení výzkumného pobytu

Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html  a v příloze.

Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na Facebook

https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Za Alumni-Team

Miroslav Bauer,  mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070

Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199

Publikováno: Úterý 21.07.2020 16:25

Akce dokumentů