E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešitelský kolektiv

Juniorský kolektiv reprezentují mladí, nadějní vědecko-výzkumní pracovníci (v jejich postdoktorské fázi), kteří již prokázali kvality množstvím a vysokou úrovní svých publikací, ale ve většině i zapojením se do mnoha projektových úkolů, pedagogické i organizační práce na katedrách Sekce. Navrhované téma projektu plně zapadá do jejich vědecko-výzkumné orientace a účast v projektu by jim zajistila „stabilní prostředí“, ve kterém, v úzké spojitosti se seniory, by jejich talent, znalosti i dovednosti bezesporu dále významně rostly.

Řešitelský kolektiv seniorů je složen ze zkušených, téměř výhradně habilitovaných akademických pracovníků geografické sekce, kteří představují vědecko-výzkumné a pedagogické individuality (jejich renomé dokumentuje mimo jiné množství kvalitních zahraničních publikací v prestižních časopisech přinášejících vědecké poznatky v jejich specializacích; viz výše „IF“, která je především ve srovnání v rámci sociálně-vědně orientovaných specialistů zde poměrně velmi vysoká).

Součástí projektu jsou i vybraní postgraduální studenti, kteří se budou podílet na publikační činnosti i přípravě společného atlasu. Projekt jim umožní lepší možnosti během jejich doktorského studia, ať již jde o společnou účast na seminářích či lepší finanční ohodnocení.

Seniorky a senioři

Jméno e-mail tematický okruh
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.
Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. drbohlav@natur.cuni.cz migrace
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek@natur.cuni.cz ekon. geografie
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. sykora@natur.cuni.cz dem., zdraví a FG/kartografie
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. martin.ourednicek@natur.cuni.cz migrace/kartografie
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek@natur.cuni.cz ekon. geografie
RNDr. Radan Huth, Dr.Sc. huthr@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.

Juniorky a junioři               

Jméno e-mail tematický okruh
Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. lukas.bruha@natur.cuni.cz kartografie
Mgr. Lucie Červená, Ph.D. lucie.cervena@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.    hasman@natur.cuni.cz migrace/ekon. geografie
Mgr. Vojtěch Kadlec, Ph.D. vojtech.kadlec@natur.cuni.cz ekon. geografie
Ivana Kulhánová, Ph.D. ivana.kulhanova@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.  michala.lustigova@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.
RNDr. Jana Popová, Ph.D. popova@ufa.cas.cz demografie, zdraví a fyz. g.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (RD) lucie.pospisilova@natur.cuni.cz migrace
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.     jitka.slaba@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.     anna.stastna@natur.cuni.cz demografie, zdraví a fyz. g.

Bývalé členky a členové: dr. Pavlína Netrdová (2018), dr. Dagmar Chalupová (2018–2019), dr. Viktor Květoň (2018–2019), dr. Jakub Lysák (2018–2019), dr. Jan Tumajer (2019–2020), dr. Petra Špačková (2018-2020), dr. Klára Hulíková Tesárková (2018-2021). 

Postgraduální studentky a studenti - přehled zapojených v letech 2018–2019

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie: Mgr. Lucie Červená, Mgr. Josef Laštovička, Mgr. Jan Svoboda, Mgr. Michaela Tomková

Katedra demografie a geodemografie: Mgr. Anna Altová, Mgr. Vendula Machů, Mgr. Kateřina Maláková, Mgr. Jitka Slabá

Katedra fyzické geografie a geoekologie: Mgr. Lucie Beranová, Mgr. Tereza Dlabáčková, RNDr. Kristýna Flašarová, Mgr. Blanka Gvoždíková, Mgr. Martin Hynčica, RNDr. David Krause, Theodora Lendzioch, M.Sc., Mgr. Robert Minařík, Mgr. Luboš Mrkva, Mgr. Barbora Procházková, Mgr. Ondřej Racek, RNDr. Michal Růžek, Mgr. Kristýna Vlková, Mgr. Kateřina Zajícová

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc., Mgr. Veronika Bernhäuserová, Mgr. Otakar Bursa, Mgr. Pavel Frydrych, Mgr. Marie Horňáková, RNDr. Ekaterina Ignatyeva, RNDr. Jakub Jelen, Mgr. Adam Klsák, Mgr. Kryštof Materna, RNDr. Jiří Nemeškal, Mgr. Jonáš Suchánek, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Martina Tůmová

Podpora týmu

Jméno e-mail funkce
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. jana.jichova@natur.cuni.cz odborná koordinátorka projektu
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. pavlina.netrdova@natur.cuni.cz koordinátorka tvorby atlasu
RNDr. Julius Česák, Ph.D. julius.cesak@natur.cuni.cz odborný koordinátor projeku
Jarmila Tesková teskova@natur.cuni.cz administrativní koordinátorka projektu

 

Akce dokumentů