E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešitelský kolektiv

Juniorský kolektiv reprezentují mladí, nadějní vědecko-výzkumní pracovníci (v jejich postdoktorské fázi), kteří již prokázali kvality množstvím a vysokou úrovní svých publikací, ale ve většině i zapojením se do mnoha projektových úkolů, pedagogické i organizační práce na katedrách Sekce. Navrhované téma projektu plně zapadá do jejich vědecko-výzkumné orientace a účast v projektu by jim zajistila „stabilní prostředí“, ve kterém, v úzké spojitosti se seniory, by jejich talent, znalosti i dovednosti bezesporu dále významně rostly.

Řešitelský kolektiv seniorů je složen ze zkušených, téměř výhradně habilitovaných akademických pracovníků geografické sekce, kteří představují vědecko-výzkumné a pedagogické individuality (jejich renomé dokumentuje mimo jiné množství kvalitních zahraničních publikací v prestižních časopisech přinášejících vědecké poznatky v jejich specializacích; viz výše „IF“, která je především ve srovnání v rámci sociálně-vědně orientovaných specialistů zde poměrně velmi vysoká).

Součástí projektu jsou i vybraní postgraduální studenti, kteří se budou podílet na publikační činnosti i přípravě společného atlasu. Projekt jim umožní lepší možnosti během jejich doktorského studia, ať již jde o společnou účast na seminářích či lepší finanční ohodnocení.

Senioři

Jméno e-mail tematický okruh
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.
Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. drbohlav@natur.cuni.cz migrace
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek@natur.cuni.cz ekon. geografie
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. sykora@natur.cuni.cz dem., zdraví a FG/kartografie
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. martin.ourednicek@natur.cuni.cz migrace/kartografie
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek@natur.cuni.cz ekon. geografie
RNDr. Radan Huth, Dr.Sc. huthr@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.

Junioři               

Jméno e-mail tematický okruh
Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. lukas.bruha@natur.cuni.cz kartografie
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.    hasman@natur.cuni.cz migrace/ek.g.
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.   klara.hulikova@gmail.com demografie/zdraví a fyz. g.
Mgr. Jan Tumajer, Ph.D. jan.tumajer@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. viktor.kveton@natur.cuni.cz ekon. geografie
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.  michala.lustigova@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.
RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.    lysak@natur.cuni.cz kartografie
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.    lucie.pospisilova@natur.cuni.cz migrace
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.     petra.spackova@natur.cuni.cz migrace
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.     anna.stastna@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.
Ivana Kulhánová, Ph.D. ivana.kulhanova@natur.cuni.cz demografie/zdraví a fyz. g.

Postgraduální studenti

Jméno tematický okruh
Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc. ekon. geografie
Mgr. Lucie Červená kartografie
Mgr. Pavel Frydrych migrace
Mgr. Marie Horňáková migrace
Mgr. Josef Laštovička kartografie
Mgr. Vendula Machů demografie/zdraví a fyz. g.
Mgr. Luboš Mrkva demografie/zdraví a fyz. g.
RNDr. Jiří Nemeškal migrace
Mgr. Jitka Slabá demografie/zdraví a fyz. g.
Mgr. Jonáš Suchánek migrace
Mgr. Jan Sýkora migrace
Mgr. Michaela Tomková kartografie

Podpora týmu

Jméno e-mail funkce
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. jana.jichova@natur.cuni.cz odborná koordinátorka projektu
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. pavlina.netrdova@natur.cuni.cz koordinátorka tvorby atlasu
RNDr. Julius Česák, Ph.D. julius.cesak@natur.cuni.cz odborný koordinátor projeku
Jarmila Tesková teskova@natur.cuni.cz administrativní koordinátorka projektu

 

Akce dokumentů