E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLukáš Vlček


Tel.: (+420) 221 951 969
E-mail: lukas.vlcek@natur.cuni.cz
Kancelář: Albertov 6, kancelář 210

Odborný profil: https://www.researchgate.net/profile/Lukas_Vlcek4

Vzdělání a praxe

2011: Mgr.  Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: "Retence vody půdou v experimentálních povodích se zaměřením na organozemě".

2011 - dosud: vědecký pracovník / odborný asistent, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2014: stáž - Institut geografie, University of Zürich, Švýcarsko

2016 - 2018: vědecký pracovník, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

2018 : Ph.D. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Disertační práce: "Retence vody v půdách horských oblastí na příkladu Šumavy".

2018 - dosud: vědecký pracovník Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Oddělení vodních zdrojů

Odborné zaměření

Zabývám se retencí vody v půdě a formováním odtoku v malých povodích. Hlavní část mého výzkumu probíhá na Šumavě, kde se zaměřuji na vliv rašelinišť na odtok vody z povodí a jejím zdržením v půdě. Jde například o hledání původu dlouhodobě zadržené vody v půdě nebo ve vodních tocích a popsání dopadu klimatické změny na dobu zdržení a množství zadržené vody.  Část výzkumu je zaměřena i na retenci vody v půdě v zemědělských oblastech ve spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi.

Pedagogická činnost

Vybrané publikace

Lendzioch, T., Langhammer, J., Vlček, L., Minařík, R. (2021). Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning. Remote Sensing, 13(5), 907.

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2021). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. 593(February), 125633.

Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Hnilicová, S., Tesař, M. (2020). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia). Journal of Hydrology. 582(March), 124285.

Su, Y., Shao, W., Vlček, L., Langhammer, J. (2019). Ecohydrological behaviour of mountain beech forest: Quantification of stomatal conductance using sap flow measurements. Geosciences. 9(5), 243.

Vlček, L., Falátková, K., Schneider, P. (2017). Identification of runoff formation with two dyes in a mid-latitude mountain headwater, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 3025-3040,

Kocum, J., Oulehle, F., Janský, B., Bůzek, F., Hruška, J., Vlček, L., (2016). Geochemical evidence for peat bog contribution to the streamflow generation process: case study of the Vltava River headwaters, Czech Republic Hydrological Sciences Journal, 61:14, 2579-2589,

Vlček, L., Kocum, J., Kučerová, A., Janský, B., Šefrna, L. (2012). Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště – případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy, JZ Česko. Geografie, 117, No. 4, 1-17.

 

Akce dokumentů