E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRetence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení


Identifikace projektu, hlavní řešitel

NAZV, QH82078, doba řešení 2008-2011, hlavní řešitel projektu David Pithart (řešitel na PřF UK Bohumír Janský)

Anotace projektu

Cílem projektu je stanovení možností zvýšení retence a akumulace vody v říčních nivách České republiky a komplexní výzkum fenoménu přirozené retence vody v říčních nivách.

Další informace

Akce dokumentů