E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRetenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GAČR 13-32133S, doba řešení 2013-2017, hlavní řešitel Bohumír Janský

Anotace projektu

Specifickou součástí komplexu opatření k prevenci před povodněmi a extrémními suchy v budoucnu by mohly být postupy realizované v pramenných oblastech řek. Pro zvýšení retence vody je třeba detailně analyzovat vliv jednotlivých f-g faktorů na proces formování odtoku a jeho dynamiku za využití moderních přístupů. Vhodné podmínky pro realizaci tohoto výzkumu souvisí s existencí kvalitní sítě automatických hydrologických a klimatických stanic v experimentálních povodích v pramenné oblasti Otavy (jz. Česko), reprezentující jádrovou oblast vzniku extrémních odtokových událostí. Pro posouzení retenční schopnosti je třeba mimo jiné kvantifikovat potenciální retenční prostory v povodí, provést detailní analýzu hydrologické funkce rašelinišť s využitím izotopové hydrologie a zvážit proces hrazení jejich odvodňovacích kanálů použitím nejnovějších postupů srážko-odtokového, hydrodynamického a geoinformačního modelování.

Další informace

Akce dokumentů