E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMiroslav Šobr


E-mail: sobr@natur.cuni.cz
Tel.: 221951986
Kancelář: Hlavova 8, místnost 023

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Miroslav-Sobr

 

 

 

 

Vzdělání

Ph.D., 2007 Univerzita Karlova

Mgr., 1999 Univerzita Karlova

Praxe

Od 2003: katedra fyzické geografie a geoekologie

2002: studijní pobyt na Limnologickém institutu AV Ruska v Irkutsku, jezero Bajkal

Odborné zaměření

Zabývám se limnologií a hydrologií. Konkrétní výzkumná témata se týkají výzkumu fyzikálně-limnologických charakteristik jezer, sledování dynamiky vývoje glaciálních vysokohorských jezer a problematiky průvalu nebezpečných vysokohorských jezer. Sleduji změny hydrologického režimu a srážko-odtokových procesů v povodí českých řek a v Ťan Šanu.

Pedagogická činnost

Garant předmětů:

 • Terénní cvičení z fyzické geografie
 • Asie
 • Fyzikální limnologie
 • Planetární geografie

Účast na další výuce:

 • Hydrologie a hydrogeologie
 • Fyzická geografie Asie
 • Matematická geografie
 • Hydrologie (garant cvičení k předmětu)
 • Oceánografie
 • Seminář z fyzické geografie
 • Hydrogeografie
 • Seminář z regionální fyzické geografie
 • Metody ve fyzické geografii II
 • Metody geomorfologického výzkumu (využití geodetických přístrojů a geodetických měření v geomorfologii)

Významné publikace

HARTVICH, F., TÁBOŘÍK, P., ŠOBR, M., JANSKÝ, B., KLIMENT, Z., LANGHAMMER, J. (2020): Landslide-dammed lake sediment volume calculation using waterborne ERT and SONAR profiling. Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 45, 3463-3474. ISSN 1096-9837

Falátková, K., Šobr, M., Slavík, M., Bruthans, J., Janský, B. (2020): Hydrological characterization and connectivity of proglacial lakes to a stream, Adygine ice-debris complex, northern Tien Shan, Hydrological Sciences Journal, 65:4, 610-623. ISSN 0262-6667

HAVLÍKOVÁ, P., CHALUPOVÁ, D., CHUMAN, T., ŠOBR, M., JANSKÝ, B. (2019): Long‑term water and sediment quality of the Elbe River’s oxbow lake near the town of Poděbrady, the Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 78: 559. ISSN 1866-6299

Falátková, K., Šobr, M., Neureiter, A., Schöner, W., Janský, B., Häusler, H., Engel, Z., Beneš, V. (2019): Development of proglacial lakes and evaluation of related outburst susceptibility at the Adygine ice-debris complex, northern Tien Shan. Earth Surface Dynamics, 7(1), 301-320. ISSN 2196-6311

FALÁTKOVÁ, K., ŠOBR, M., KOCUM, J., JANSKÝ, B. (2014): Hydrological regime of Adygine lake, Tien Shan, Kyrgyzstan. Geografie, 119, No. 4, pp. 320–341. ISSN 1212-0014

Hrdinka, T., Šobr, M., Fott, J., NEDBALOVÁ, L. (2013): The unique environment of the most acidified permanently meromictic lake in the Czech Republic. Limnologica (2013), vol. 43, no. 3, pp. 417 - 426. ISSN 0075-9511

ENGEL, Z., ŠOBR, M., YEROKHIN, S. A. (2012): Changes of Petrov Glacier and its proglacial lake in Akshiirak massif, central Tien Shan, since 1977. Journal of Glaciology, International Glaciological Society, Vol. 58, No. 208, p. 388-398. ISSN: 0022-1430

 

Akce dokumentů