E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář katedry


Semináře katedry fyzické geografie a geoekologie se během zimního a letního semestru konají zpravidla 1x za dva týdny ve čtvrtek v posluchárně Věž. Během cca 1 hodiny jsou prezentovány zejména:

  • výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů
  • výsledky domácích a mezinárodních projektů řešených na katedře a výsledky projektů na jejichž řešení se členové katedry podílí
  • představení, průběžný postup a výsledky disertačních prací studentů prezenční a kombinované formy doktorského studia

null

Odborným a organizačním garantem semináře je Martin Margold

Aktuální informace, harmonogram a témata seminářů

Starší harmonogramy a témata seminářů

Akce dokumentů