E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDušan Romportl


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 371
E-mail: dusan.romportl@natur.cuni.cz

Kancelář: A6, 211D

 

Vzdělání a praxe

  • 2003: ukončeno magisterské studium oboru Fyzická geografie a geoekologie
  • 2006-2008: vědecký pracovník Oddělení hydrologického výzkumu ČHMÚ
  • od 2007: vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra fyzické geografie a geoekologie
  • od r. 2008: vědecký pracovník Oddělení indikátorů biodiverzity Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumné zaměření

Výzkum v oboru fyzická geografie a geoekologie je zaměřen na rozvíjení metod klasifikace a regionalizace geografického prostředí, hodnocení a modelování vývoje struktury krajiny. V oblasti biogeografie a geoekologie je výzkum zaměřen na hodnocení preference prostředí modelovými skupinami organismů a modelování jejich potenciálního výskytu metodami GIS.

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře

  • Vybrané kapitoly z biogeografie a geoekologie
  • Seminář z geoekologie (podíl na výuce)

Vybrané publikace

Viz Google Scholar: 

https://scholar.google.cz/citations?user=TwVARCEAAAAJ&hl;=cs

Akce dokumentů