E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMiloslav Müller


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 363
E-mail: muller@ufa.cas.cz

Kancelář: 3. patro, č. 364

 

Odborné zaměření

Na Albertově jsem nejprve absolvoval učitelskou kombinaci geografie a historie, poté fyzickou geografii se specializací na meteorologii, a snažím se to vše propojovat dohromady. Kromě naší fakulty působím i v oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Mým hlavním výzkumným tématem jsou silné srážky, ale věnuji se i dalším meteorologickým ohrožením. Obzvlášť mě zajímají historické meteorologické události a povodně. Kromě toho vedu terminologickou skupinu České meteorologické společnosti v její snaze o další zdokonalování Elektronického meteorologického slovníku; zajímám se přitom i o historii a etymologické vysvětlení jednotlivých termínů. V neposlední řadě nezapomínám na své učitelské kořeny a kromě vlastní pedagogické činnosti se věnuji i problematice geografického vzdělávání se zvláštním zřetelem na fyzickou geografii.

Pedagogická činnost

  • Fyzická geografie
  • Meteorologie a klimatologie
  • Meteorologické praktikum
  • Analýza a předpověď počasí
  • Natural Hazards and Risks
  • High-Impact Weather
  • Extrémní hydrometeorologické jevy a procesy

Vybrané publikace

Gvoždíková, B., Müller, M., 2021: Moisture fluxes conducive to central European extreme precipitation events. Atmos. Res., 248, 105182. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105182

Kašpar, M., Bližňák, V., Hulec, F., Müller, M., 2021: High-resolution spatial analysis of the variability in the subdaily rainfall time structure. Atmos. Res., 248, 105202. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105202

Müller, M., Bližňák, V., Kašpar, M., 2018: Analysis of rainfall time structures on a scale of hours. Atmos. Res., 211, 38–51. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.04.015

Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., 2018: Radar-based summer precipitation climatology of the Czech Republic. Int. J. Climatol., 38, 677–691. https://doi.org/10.1002/joc.5202

Müller, M., Kašpar, M., Valeriánová, A., Crhová, L., Holtanová, E., Gvoždíková, B., 2015: Novel indices for the comparison of precipitation extremes and floods: an example from the Czech territory. Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 4641–4652. https://doi.org/10.5194/hess-19-4641-2015

Müller, M., Kašpar, M., 2014: Event-adjusted evaluation of weather and climate extremes. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 473-483. https://doi.org/10.5194/nhess-14-473-2014

Vybrané vedené práce

Blanka Gvoždíková: Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe (dizertační práce, 2021).

Matěj Čašek: Zákonitosti rozdělení prudkých ochlazení v Česku a jejich příčiny (diplomová práce, 2020).

Martin Laco: Sdružené hydrometeorologické události (bakalářská práce, 2020).

Kateřina Králová: Rozdělení silných srážek napříč Šumavou (bakalářská práce, 2020).

Šimon Kolář: Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity (bakalářská práce, 2020).

Jana Minářová: Extreme precipitation in low mountain ranges in Central Europe: a comparative study between the Vosges and the Ore mountains (dizertační práce, 2017).

Meteosetkání

Baví vás sledovat počasí? Mě také, a proto již od roku 2010 vedu na naší fakultě pravidelné diskuze o počasí, tzv. meteosetkání. Rozebíráme počasí uplynulého týdne a zkoumáme předpovědi na další dny, přičemž soutěžíme v přesnosti odhadu hodnoty určitého meteorologického prvku. Jakkoliv je meteosetkání zahrnuto do předmětu Analýza a předpověď počasí a nově i do Meteorologického praktika, zván je každý. Od příštího semestru se opět těšíme na osobní setkávání, zajímavé výstupy však začneme prezentovat i online pro další zájemce o atmosféru.

 

Akce dokumentů