E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMilada Matoušková


E-mai: matouskova@natur.cuni.cz
Tel: +420 221 951 412

Kancelář: 3. patro, SV Věž

 

 

Vzdělání a praxe

 • 2003 – současnost: Odborný asistent, PřF UK v Praze, Fyzická geografie a geoekologie
 • 1997- 2003: Asistent, PřF UK v Praze, Fyzická geografie a geoekologie
 • 1998 Spolupracovnice ve výzkumném týmu Prof. Heidta, Forschung Ökologie und Planung Univerzita Mainz, Německo
 • 1995-1996: Spolupracovníce ve výzkumném týmu Prof. Heidta, Forschung Ökologie und Planung Univerzita Mainz, Německo
 • 1995-1996 studium Geografie a Geoekologie na Johannes Gutenberg Universität Mainz
 • 1995 Mgr., obor biologie-geografie, PřF UK v Praze

Výzkumné zaměření

Hydrologie a ochrana vod: ekohydrologický průzkum vodních ekosystémů zahrnující hydrochemismus, hydrobiologii a hydromorfologii. Variabilita a trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnami klimatu a vlivem člověka. Vliv hydrologických extrémů na ekologický stav vodních ekosystémů. Revitalizace vodních ekosystémů a retence vody v krajině. Vodohospodářský management a ochrana vod. Laboratoř ekohydrologie.

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře bakalářského studia

 • Hydrologie
 • Metody ve fyzické geografii I
 • Terénní cvičení z fyzické geografie

Přednášky a semináře magisterského studia

 • Ekohydrologie a revitalizace vodních ekosystémů
 • Management a ochrana vod
 • Regionální geografie a životní prostředí Kanady
 • Metody ve fyzické geografii II

Vybrané publikace

 • KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M. (2009): Runoff changes in the Šumava Mountains (Bohemian Forest) and the foothill regions: Extent of influence by human impact and climate changes. Water resources management, 23, 1813-1834.

 • KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M., ŠOBR, M., POTŮČKOVÁ, M., HUJSLOVÁ, J. (2009): Methods of evaluating the fluvial-morphological development of the revitalized channel of the Sviňovický Brook. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, XLIII, No. 1-2. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha, 125-144.

 • KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M., LEDVINKA, O., KRÁLOVEC, V. (2010): Trend analysis of rainfall–runoff regime in selected headwater areas of the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59, 1, 36-50.

 • MATOUŠKOVÁ, M. DVOŘÁK, M. (2010): Assessment of physical habitat modification in the Bílina River Basin. Limnetica, 30 (2): 293-306.

 • MATOUŠKOVÁ, M. WEISS, A., MATCHULLAT, J. (2010): Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge). Geografie. Praha, 115, 3, 284-307.

 • ŠÍPEK, V., MATOUŠKOVÁ, M., DVOŘÁK, M. (2010): Comparative analysis of selected hydromorphological assesssment methods. Environmental Monitoring Assessment. 169, 309-319,

 • MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z., LEDVINKA, O., KRÁLOVEC, V. (2011): Application of selected statistical tests to detect changes in the rainfall and runoff regime. Die Bodenkultur, 62 (1-4), 93-98.

 • BLAHUŠIAKOVÁ, A., MATOUŠKOVÁ, M. (2012): Analýza povodní na hornom toku Hrona v rokach. Geografie, 4, 117, 415-433.

 • LANGHAMMER, J., MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z. (2013): Assessment of Spatial and temporal changes in key aspects of the ecological status of streams in Czechia: Geographical approach. Geografie Sborník ČGS, 4, 117, 309-333.

 • BLAHUŠIAKOVÁ, A, MATOUŠKOVÁ, M. (2015): Rainfall and runoff regime trends in mountain catchments (Case study area: the upper Hron River basin, Slovakia). J. Hydrol. Hydromech., 63, 2015, 3, 183–192.

 • KRÁLOVEC, V., KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M. (2016). Evaluation of runoff response on the basis of a comparative paired research in mountain catchments with the different land use. Case study of the Blanice River, Czechia. Geografie, 121, 2, 209–234.

 • KUJANOVÁ, K., MATOUŠKOVÁ, M. (2016): Improvement in physical river habitat quality in response to river restoration measures. Geografie 121, 1, 54-78.

 • KUJANOVÁ K., MATOUŠKOVÁ M., KLIMENT Z. (2016): Hydromorphological parameters of natural channel behavior in conditions of the Hercynian System and the flysch belt of the Western Carpathians on the territory of the Czech Republic. Geomorphology, 258, 69–81.

 • KUJANOVÁ K., MATOUŠKOVÁ M. (2017): Identification of hydromorphological reference sites using the new REFCON method with an application to rivers in the Czech Republic. Ecohydrology and Hydrobiology, 2017, vol. 2017, 235-245. (IF)

 • KUJANOVÁ, K., Matoušková, M., Hošek, Z., (2018). The relationship between river types and land cover in riparian zones. Limnologica 71, 29–43.

 

Akce dokumentů