E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOndřej Ledvinka


E-mail: ondrej.ledvinka@natur.cuni.cz

Tel: +420 221 952 212

Kancelář: Horská 3, první dveře zleva

Konzultační hodiny: středa 16:30–18:30 (nebo dle domluvy)

Follow me: ResearchGate, ResearcherID, ORCID, ScopusID, Google Scholar, LinkedIn

 

Vzdělání

  • Ph.D., 2016, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • Mgr., 2008, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Praxe

  • 2022– : místopředseda pracovní skupiny „Bridging data and knowledge gap“ v rámci 9. fáze Mezivládního hydrologického programu (IHP) UNESCO
  • 2013– : národní korespondent pro Mezinárodní komisi pro statistickou hydrologii (ICSH) Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS)
  • 2012– : tajemník Českého národního výboru pro hydrologii
  • 2008– : Český hydrometeorologický ústav, oddělení hydrofondu a bilancí

Výzkumné zaměření

Jako statistický hydrolog se přirozeně zabývám statistickým zpracováním hydrologického materiálu, převážně uspořádaného do formy časových řad. Kromě toho se zaměřuji na klimatologická data. Jelikož jsem původem geograf, hraje v mém vědeckém životě velmi důležitou roli také prostor. Syntetizuji tedy potenciál technik datové vědy a geografických informačních systémů. Oba přístupy v sobě velmi vhodně kombinuje programovací jazyk R, který pro svou práci využívám naprosto rutinně. Můj výzkum se zaměřuje na rozmanité aspekty modelování hydrologického cyklu a jeho komponent. Především mě zajímá kvantitativní hledisko a prostorová redistribuce zásob vody v podmínkách měnícího se klimatu, a to prakticky na celém světě. Jako statistik někdy navštívím i vody jiných oborů, které nemusejí být nutně přírodovědného charakteru.

Publikační činnost

Viz sekce „Follow me“.

Akce dokumentů