E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Kalvoda


Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
Tel.: (+420) 221 951 365
E-mail: kalvoda@natur.cuni.cz

Pracovna: 3. patro, č. 396

 

Odborné zaměření

Vědecko-výzkumnou činnost jsem zaměřil na fyzickou geografii, evoluční geomorfologii, geodynamické aspekty aktivní orogeneze, paleogeografii kvartéru, přírodní ohrožení a rizika  a na vybraná témata kosmologie ve vztahu k vědám o Zemi.

Pedagogická činnost

V současné době přednáším na PřF UK pro bakalářské studium předměty Geomorfologie a Matematická geografie, pro magisterské studium předměty Teorie fyzické geografie, Paleogeografie kvartéru a Příroda velehor a v rámci postgraduálního studia zejména Obecnou a regionální fyzickou geografii.

Vybrané publikace

Kalvoda J. (2020): The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the  Nepal Himalaya. – P3K Publishers, 378 p., Prague.

Balatka, B., Kalvoda J., Steklá, T., Štěpančíková, P. (2019): Morphostratigraphy of river terraces in the Eger valley (Czechia) focused on the Smrčiny Mountains, the Chebská pánev basin and the Sokolovská pánev basin. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 54, 2, 240–259, Praha. 

Emmer A., Kalvoda J. (2017): The origin and evolution of Iskanderkul Lake in the western Tien Shan and related geomorphic hazards. – Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 99, 2, 139–154, Stockholm.

Kalvoda J., Balatka, B. (2016): The Geomorphological Evolution and Environmental Hazards of the Prague Area. – In: T. Pánek, J. Hradecký (Eds.): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. World Geomorphological Landscapes. Springer Verlag, 422 p., 43–57, Heidelberg, Berlin.

Balatka, B., Kalvoda J., Gibbard P. (2015): Morphostratigraphical correlation of river terraces in the central part of the Bohemian Massif with the European stratigraphical classification of the Quaternary. – Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 50, 1, 63–73, Prague. 

Kořínková D., Svojtka M., Kalvoda J. (2014): Rate of erosion and exhumation of crystalline rocks in the Hunza Karakoram defined by apatite fission track analysis. – Acta geodynamica et geomaterialia, 11, 3 (175), 235–253, Prague. 

Klokočník J., Kostelecký J., Kalvoda J., Eppelbaum L. V., Bezděk A. (2014): Gravity Disturbances, Marussi Tensor, Invariants and Other Functions of the Geopotential Represented by EGM 2008. – Journal of Earth Science Research, 2, 3, 88–101, New York. 

Kalvoda J., Košler J., Svojtka M. (2013): Landform evolution of the Makalu – Barun region in the East Nepal Himalaya. – In: M. Kuhle (Ed.): “Tibet and High Asia” Vol. VIII, 309–333, Shaker Verlag, Aachen. (Book serie “Geography International”, Vol. 3, 368 pp.) 

Balatka B., Gibbard P., Kalvoda J. (2010): Evolution of the Sázava valley in the Bohemian Massif. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, AV SR, X, 1, 55–76, Bratislava. 

Balatka B., Kalvoda J. (2010): Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. – Edice Geographica, Česká geografická společnost, 198 p., 24 obr., 32 foto, 3 tabulky, Praha. 

Balatka B., Kalvoda J. (2008): Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif. – Geografie – Sborník České geografické společnosti, 113, 3, 205–222, Praha.

Kalvoda J. (2007): Morphostructural evolution of the relief in the locality of the Geodynamic Observatory at Pecný, the Ondřejovská vrchovina Highland, Czech Republic. – In: A. S. Goudie, J. Kalvoda (Eds.): Geomorphological variations. P3K Publishers, 407 p., 387–407, Prague.

Braucher R., Kalvoda J., Bourlès D., Brown E., Engel Z., Mercier J.-L. (2006): Late Pleistocene deglaciation in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages. – Geografický časopis, 58, 1, 3–14, Bratislava.

Balatka B., Kalvoda J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Geomorphological regionalization of the relief of Bohemia. – Kartografie Praha a.s., 79 p., 3 maps, Prague.

Jaroš J., Kalvoda J. (2005): Relief thrusts in the Eastern Nepal Himalaya. – In: P. S. Saklani (Ed.): Himalaya. Vol. 2, (Ser. Current Trends in Geology, 15), Satish Serial Publishing House, 660 p., 409–445, New Delhi.

Bourlès D. L., Braucher R., Engel Z., Kalvoda J., Mercier J.-L. (2004): Deglaciation of the Giant Mountains indicated by 10Be dating. – In: Drbohlav D., Kalvoda J., V. Voženílek (Eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. (IGU, Glasgow 2004), Palacky University Publishers, 428 p., 25–39, Olomouc.

Carr S., Engel Z., Kalvoda J., Parker A. (2002): Sedimentary evidence for extensive glaciation of the Úpa Valley, Krkonoše Mountains, Czech Republic. – Zeitschrift für Geomorphologie, N. F., 46, 4, 523–537, Berlin, Stuttgart.

Kalvoda J. (2000): Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth. – Acta Universitatis Carolinae, Geographica, XXXV, Supplementum 2000, 262 p., 225–238, Praha.

Kalvoda J. (1998): Geomorphological hazards and risks in the High Tatra Mountains. – In: J. Kalvoda, Ch. Rosenfeld (Eds.): Geomorphological Hazards in High Mountain Areas. The GeoJournal Library, Vol. 46, Kluwer Academic Publishers, 314 p., 263–284, Dordrecht, Boston, London.

Kalvoda J. (1992): Geomorphological Record of the Quaternary Orogeny in the Himalaya  and the Karakoram. – Elsevier, 315 p. and 4 enclosures, Amsterdam.

Kalvoda J. (1984): The landforms design in the East Nepal Himalayas. – Rozpravy Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 94, 11, 72 p. and enclosures, Praha.

Kalvoda J. (1982): An outline of the Quaternary morphogenetic processes in the East Nepal Himalaya. – In: V. K. Verma (Ed.): Himalaya; landforms and processes. Today and Tomorrow Printer and Publishers, 87–113, New Delhi.

Kalvoda J. (1978): Genesis of the Mount Everest (Sagarmatha). – Rozpravy Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 88, 2, 62 p. and enclosures, Praha.

Kalvoda J. (1974): Geomorfologický vývoj hřebenové části Vysokých Tater. – Rozpravy Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 84, 6, 65 p. a přílohy, Praha.

Další materiály

 

Akce dokumentů