E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBohumír Janský


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 350
E-mail: bohumir.jansky@natur.cuni.czjansky.b@seznam.cz

Kancelář: 2. patro, č. 210

 

 

Vzdělání a praxe

 • 2003 – 2009 a 2012-2018: vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na PřFUK
 • 1997 – 2003: proděkan Přírodovědecké fakulty UK
 • 2012 - Jmenování profesorem Univerzity Karlovy
 • 1991 - Habilitace na PřFUK za práci "Bilance látkového odnosu v českém povodí Labe"
 • 1983 - Certikát o absolvování dvousemestrového postgraduálního kurzu „Vodní hospodářství a ochrana vod“ na ETH Zürich, EAWAG Dübendorf (Švýcarsko)
 • 1982 - CSc. na PřFUK Praha, disertace "Vliv plošných zdrojů látek na jakost povrchových vod v českém povodí Labe"
 • 1975 - RNDr. na PřFUK Praha, rigorózní práce "Mladotické hrazené jezero"
 • 1974 - Mgr. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Praha, obor biologie-geografie

Výzkumné zaměření

Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Je školitelem magistrů a doktorandů. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od r. 1990 je zapojen do česko-německých Magdeburských seminářů na ochranu vod. Od r. 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. Od roku 2004 vede výzkumný tým PřFUK v rámci projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu a v letech 2012 až 2014 zde vedl mezinárodní tým v rámci projektu NATO.

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře bakalářského studia

 • Hydrologie, garant přednášky (GEKA)
 • Hydrologie, (OŽP, HPZ)
 • Oceánografie, garant přednášky
 • Latinská Amerika, garant přednášky
 • Latinská Amerika

Přednášky a semináře magisterského studia

 • Aplikovaná hydrologie
 • Management a ochrana vod
 • Seminář z FG
 • Seminář z RFG

Vybrané publikace

JANSKÝ, B., ŠOBR, M. a kol. (2003): Jezera České republiky. Monografie. Katedra fyzické geografie a geoekologie na PřFUK v Praze, Praha, 216 s.

JANSKÝ, B. (2003): Andy. In.: Světová pohoří, 3. díl – Amerika. Euromedia Group, k.s. Praha, s. 118 – 162.

JANSKÝ, B., ENGEL, Z. (2004): Hydrography of the Amazon Source Area in the Cordillera Chila, Peru. In.: Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V.(eds.): Czech Geography at  the Dawn of the Millenium, pp. 163 – 180.

JANSKÝ, B. a kol. (2004 edit.): K pramenům Amazonky.  Monografie. Ottovo nakladatelství, Praha, 248 s.

JANSKÝ, B. (2004): Hydrographic analysis of the Amazon River sources in the Cordillera de Chila (Peruvian Andes). Lanschaftsökologie und Umweltforschung, Heft 47, Braunschweig,  pp. 153 – 158.

JUDOVÁ, P., JANSKÝ, B. (2005): Water quality in rural areas of the Czech Republic: Key study Slapanka River catchment. Elsevier, Limnologica, No. 35, pp. 160-168. (IF)

SCHULTE, A., ALBRECHT, M., DAUT, G., WALLNER, J., JANSKÝ, B. and VAN GELDERN, R. (2006): Analyses and assessment of the sedimentary record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to ostcommunist  change in land use. Zeitschrift für Geomorphologie (IF). Suppl.-Vol. 142, pp. 229 – 243, Berlin. Stuttgart.

CHALUPOVÁ, D., JANSKÝ, B. (2007): Anthropogenic Impact on Selected Oxbow Lakes in the Elbe River Floodplain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55, 2, pp. 86-97. (IF)

JANSKÝ, B. et al. (2008): Los Orígenes del Amazonas (The sources of the Amazon River). Monography in Spanish. Ottovo Publishing, Praha, 248 p.

JANSKÝ, B., KOCUM, J. (2008): Peat bogs influence on runoff process: case study of the Vydra and Kremelna rivers basin in the Sumava mountains, sw. Czechia. Geografie, 113, Issue 4, pag.383-399.(IF)

JANSKÝ, B., ENGEL, Z., ŠOBR, M., YEROKHIN, S., BENEŠ, V., ŠPAČEK, K. (2009): The Evolution of Petrov Lake and Moraine Dam Rupture Risk (Tien-Shan). Natural Hazards, 50, No. 1, pp. 83-96. (IF)

JANSKÝ, B., ENGEL, Z., ŠOBR, M. (2010): Outburst flood hazard: Case studies from the Tien - Shan Mountains, Kyrgyzstan. Limnologica, Vol. 40, No. 4, pp. 358-364 (IF)

JANSKÝ, B., SCHULTE, A., ČESÁK, J., RIOS ESCOBAR, V. (2010): The Mladotice Lake, western Czechia: The unique genesis and evolution of the lake basin. Geografie, 115, No. 3, pp. 247–265. (IF)

JANSKÝ, B., ENGEL, Z., KOCUM, J., ŠEFRNA, L., ČESÁK, J. (2011): The Amazon River headstream area in the Cordillera Chila, Peru: hydrographical, hydrological and glaciological conditions. Hydrol. Science Journal 56 (1), pp. 138-151. (IF)

Čurda,  J., Janský, B., Kocum,  J. (2011): Vliv fyzickogeografických faktorů na extremitu povodní v povodí Vydry. Geografie, 116, No. 3, pp. 335-353. (IF)

VLČEK, L., KOCUM, J., Janský, B., ŠEFRNA, L., KUČEROVÁ, A. (2012): Retention potential and hydrological balance of a peat bog: case study of Rokytka moors, Otava river headwaters, sw. Czechia. Geografie, 117, No. 4, pp. 395 – 414. (IF)

Havlíková, P., Chalupová, D., Janský, B. (2012): Water Quality of Selected Fluvial Lakes in the Context of the Elbe River Pollution and Anthropogenic Activities in the Floodplain. Environ. Monitoring and Assessment. Volume 184, Issue 10, Pag 6283-6295 (IF)

FALÁTKOVA, K., ŠOBR, M., KOCUM, J., JANSKÝ, B. (2014): Hydrological regime of

Adygine lake, Tien Shan, Kyrgyzstan. Geografie, 119, No. 4, pp. 320–341 (IF)

Kaiglová, J., Langhammer, J., Jiřinec, P., Janský, B., & Chalupová, D. (2015). Numerical simulations of heavily polluted fine-grained sediment remobilization using 1D, 1D+, and 2D channel schematization. Environ. monitoring and assess., 187(3), 1-18 (IF).

SVOBODA, P., ŠOBR, M., JANSKÝ, B., VLASÁK, T. (2015): Vliv říční nivy na hydrologický režim horní Lužnice, Geografie, 120, No. 3, pp. 354–371. (IF)

Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2016): Sucho v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. JANSKÝ, B., spoluautor kapitol: 3.2.1. Indexy hydrologického sucha, 4. Časoprostorová variabilita sucha v Českých zemích. Vydalo Centrum výzkumu globální změny AVČR, v.v.i., 400 s.

Vlček, L., Kocum, J., Janský, B., Šefrna, L., Blažková, Š. (2016): Influence of peat soils on runoff process: case study of Vydra River headwaters, Czechia. Geografie, 121, 2, 235-253. (IF)

KARÁSEK, O., Janský, B., (2016): Vodopády světa. Monografie. Ottovo nakl., 176 s.

Kocum, J., Oulehle, F., Janský, B., Bůzek, F., Hruška, J. & Vlček, L. (2016): Geochemical evidence for peat bog contribution to streamflow generation process: case study of Vltava River headwaters, Czech Republic, Hydrological Sci. Journal, pp. 2579-2589. (IF)

BLAŽKOVÁ Š.D., BLAŽEK, V.D., JANSKÝ, B. (2017): Continuous simulation for computing design hydrographs forwater structures. Hydrol. Processes. 31: 2320–2329. (IF)

DOLEŽAL, T., VLČEK, L., KOCUM, J., JANSKÝ, B. (2017): Evaluation of the influence of peat bogs restotation measures on the groundwater level: case study Rokytka peat bog, the Šumava Mountains, Czech Republic. AUC Geographica, 52, No. 2, pp. 141 – 150.

Havlíková, P., Chuman, T. & Janský, B. (2017): Comparative study of fluvial lakes in floodplains of the Elbe, Lužnice and Svratka Rivers based on hydrochemical and biological approach. Environ. Monit. Assessment, 189 : 639.

JANSKÝ, B. (2017): Vstupuje lidstvo do globální vodní krize? Geografické rozhledy, 27(1), 4–7.

Langhammer, J., Janský, B., Kocum, J., Minařík, R. (2018): 3-D reconstruction of an abandoned montane reservoir using UAV photogrammetry, aerial LiDAR and field survey. Applied Geography, Volume 98, Pages 9-21.

Akce dokumentů