E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný tým geomorfologie a geodynamiky


Členové působící na katedře: Zbyněk Engel, Filip Hartvich, Jan Kalvoda, Marek Křížek, Vít Vilímek
Webové stránky týmu: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kfggsekr/rggg/index.html

kokorin
.
Výzkumný tým geomorfologie a geodynamiky se zabývá vývojem tvaru zemského povrchu a recentní dynamikou reliéfotvorných procesů v kontextu všech fyzicko-geografických složek přírodního prostředí. Prioritou jsou obecné a regionální korelace těchto výzkumů, které jsou systematicky prováděny ve vybraných oblastech Země, např. v pohořích Evropy a vysokohorské Asie, v Andách, Antarktidě a v Africe. Členové týmu jsou nositeli mezinárodně uděleného Centra excelence na výzkum sesuvů pro období 2009-11 (ISDR, ICL) a dlouhodobě spolupracují s geomorfology a fyzickými geografy na univerzitách v Cambridgi, Oxfordu, Štrasburku apod. Mezi profilová témata výzkumu patří:
  • morfostrukturní a klimato-morfogeneticky vývoj reliéfu v mladším kenozoiku
  • glaciální, periglaciální a fluviální procesy a typy reliéfu
  • terénní měření a geodynamická interpretace současných geomorfologických procesů a jevů
  • geomorfologická ohrožení a rizika, včetně aktivních tektonických procesů, extrémní eroze a rychlých svahových pohybů

Akce dokumentů