E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDagmar Chalupová


ORCID: 0000-0002-4707-4483  
Researcher-ID (WOS) A-2416-2017
​Scopus ID: 18435986400

Vzdělání

2003: Mgr. - Univerzita Karlova, Ústav pro životní prostředí 

2008: RNDr. - Univerzita Karlova, Katedra fyzické geografie a geoekologie

2011: Ph.D. - Univerzita Karlova, Katedra fyzické geografie a geoekologie

Zahraniční stáže

2005 - Free University Berlin (Freie Universität Berlin) - ERASMUS (5 months)

2007/2008 - Free University Berlin (Freie Universität Berlin) - Deutsche Bundesstiftung Umwelt (1 year)

Odborné zaměření

Zabývám se výzkumem kvality vody (fyzikálně chemické parametry)a sedimentů (geochemie - obsah těžký kovů, As, uhlíku, specifických organických látek; zrnitostní analýzy) fluviálních jezer - zejména starých ramen řeky Labe a jejich antropogenního ovlivnění.

Pedagogická činnost

  • Hot topics in physical geography (garant)
  • Selected chapters from physical geography and geoecology (garant)
  • Fyzikální limnologie  - Physical limnology (podíl na přednášce)
  • Kvalita povrchových vod  - Water quality (podíl na přednášce)
  • Vodohospodářský management a ochrana vod (podíl na přednášce)
  • Fluviáln í procesy (podíl na přednášce)

Vybrané publikace

HAVLÍKOVÁ, Petra; CHALUPOVÁ, Dagmar; CHUMAN, Tomáš; ŠOBR, Miroslav; JANSKÝ, Bohumír (2019):  Long-term water and sediment quality of the Elbe River’s oxbow lake near the town of Poděbrady, the Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 78, 18, 559. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8566-8. (IF = 1,871)

BERANOVÁ, Lucie; CHALUPOVÁ, Dagmar (2019): Kvalita vody a zhodnocení antropogenního znečištění sedimentů fluviálních jezer Labe, VTEI, 1, 26-33. https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2019/02/6023-casopis-VTEI-Kvalita-vody-a-zhodnoceni.pdf

BERNSTEINOVÁ, Jana, JIŘINEC, Petr; LANGHAMMER, J ; INGEDULDOVÁ, Eva;  CHALUPOVÁ, Dagmar; FERENČÍK, Martin; JANSKÝ, Bohumír: Numerical modeling of heavily polluted fine-grained sediments remobilization in northern Czech Republic, Ecohydrology& Hydrobiology. 2015, 15, 3, p. 111-124 DOI 10.1016/j.ecohyd.2015.02.001 (Scopus)

KAIGLOVÁ, Jana; LANGHAMMER, Jakub; JIŘINEC, Petr;  JANSKÝ, Bohumír; CHALUPOVÁ, Dagmar: Numerical simulations of heavily polluted fine-grained sediment remobilization using 1D, 1D+, and 2D channel schematization. Environmental Monitoring adn Assessment, 2015, 187, 3, article number 115, 18 pp. DOI 10.1007/s10661-015-4339-3 (IF) https://link-springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/article/10.1007/s10661-015-4339-3

CHALUPOVÁ, Dagmar, HAVLÍKOVÁ, Petra, JANSKÝ, Bohumír. Water Quality of Selected Fluvial Lakes in the Context of the Elbe River Pollution and Anthropogenic Activities in the Floodplain. Environmental Monitoring and Assessment, 184, 10, 2012, p. 6283-6295. doi 10.1007/s10661-011-2419-6

CHALUPOVÁ, Dagmar; JANSKÝ, Bohumír. Anthropogenic Impact on Selected Oxbow Lakes in the Elbe River Floodplain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2007, 55,  vol. 2, p. 86 - 97. ISSN 0042-7902.

CHALUPOVÁ, Dagmar; JANSKÝ, Bohumír. Pollution of Fluvial Lakes as a Result of Anthropogenic Activities. Limnological Review, 2007, vol. 7, p. 29 - 36. ISSN 1642-5952.

CHALUPOVÁ, Dagmar; JANSKÝ, Bohumír. Fluviální jezera středního Polabí. Sborník České geografické společnosti, 2005, roč. 109, č. 3, s. 229 – 242. ISSN 1212-0014.

CHALUPOVÁ, Dagmar; JANSKÝ, Bohumír. Limnologické poměry, kvalita vody a sedimentů v labském rameni Doleháj u Kolína In: Jezera České republiky. Ed. Bohumír JANSKÝ et al. Praha: PřF UK katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003, s. 150 – 170. ISBN 80-86561-05-4 

Vybrané projekty

2021 - 2023: ELSA project - Remediation of contaminated Elbe sediments (Schadstoffsanierung Elbsedimente)

Mapování kvality a množství sedimentů v labských zdržích českého Labe  

2013 – 2014  ELSA project - Remediation of contaminated Elbe sediments (Schadstoffsanierung Elbsedimente)

Význam starých sedimentů v Labi a jeho postranních strukturách v úseku od Pardubic po soutok s Vltavou

2012 – 2013 ELSA - project: Remediation of contaminated Elbe sediments (Schadstoffsanierung Elbsedimente)

Význam Bíliny jako historického a současného zdroje znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe

Akce dokumentů