E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevíráme nový bakalářský studijní obor Fyzická geografie a geoinformatika

Fyzická geografie a geoinformatika představují dynamicky se rozvíjející vědní disciplíny, zejména v souvislosti s široce diskutovanými změnami přírodního prostředí a moderními metodami výzkumu. Cílem nového bakalářského studijního oboru Fyzická geografie a geoinformatika je více se specializovat na studium přírodních procesů a jevů a současně si osvojit moderní geoinformační technologie, jako jsou geografické informační systémy a dálkový průzkumu Země.

Akce dokumentů