E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNejlepší disertační práce v oboru geografie za rok 2020 vznikla na naší katedře

Jde o práci Tomáše Uxy „Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes“. Gratulujeme!
Kamenné ledovce v Západních a Vysokých Tatrách (Uxa, T., Mida, P., 2017. Rock Glaciers in the Western and High Tatra Mountains, Western Carpathians. Journal of Maps, 13(2), 844–857.

Práce Tomáše Uxy „Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes“ (Minulé a současné charakteristiky a formy vázané na permafrost a činnou vrstvu jako indikátory pozdně kvartérních změn přírodního prostředí), která byla, jako kompilát 7 impaktových článků, obhájena v září 2020, uspěla v celostátní soutěži garantované Českou geografickou společností a 22. června 2021 byla slavnostně vyhlášena a oceněna.

Práce se věnuje vysoce aktuálnímu tématu souvisejícímu s proměnlivostí prostředí a krajiny v průběhu kvartéru. Ukazuje možnosti využití vybraných reliktních forem reliéfu vázaných na paleopermafrost pro určení charakteristik (včetně klimatických) periglaciálního prostředí, které v našich zeměpisných šířkách převládalo během posledního glaciálního období. Kromě toho lze tyto výsledky použít při modelacích a predikcích vývoje současné periglaciální zóny (představující cca čtvrtinu rozlohy pevnin), která v důsledku oteplování prochází výraznými změnami včetně degradace permafrostu. Tato práce je součástí dlouhodobého výzkumu a tématického směru RNDr. Marka Křížka, Ph.D., který byl školitelem a stává se tak další z řady oceněných prací vzniklých pod jeho vedením.

Publikováno: Úterý 22.06.2021 22:55

Akce dokumentů