E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoslední publikace

Chronologický seznam (od nejnovějších) nejvýznamnějších publikací členů katedry (od r. 2021):

Rok 2022

Hulíková Tesárková K., Klečacký M., Velková A. 2022. The Rise of Administrative Elites. The Influence of Social Background and Nationality on Attaining the Position of District Captain in Bohemia in 1875 and 1910. In: Pál, J., Popovici, V., Sorescu-Iudean O. 2022. Elites, Groups, and Networks in East-Central and South-East Europe in the Long 19th Century,  Brill 2022, s. 57-88.

Velková, A. 2022. Specificities of the Family Life of the Elites Senior Civil Servants Working in Bohemia in the Second Half of the 19 th Century and at the Beginning of the 20 th Century. Transylvanian Review 31(2):23-44.

Velková, A. Fialová L.  2022. Study of cohabitation of three-generational families on the Šťáhlavy estate in western Bohemia in 1820. In: Piotr Łozowski – Radosław Poniat (ed.), Jednostka, rodzina i struktury spoleczne w perspektywie historycznej. Białystok 2022, s. 321–332.

Kučera, T., Burcin, B. 2022. Demographic Future of the Central Bohemian Region: A Prognostic Vision for the Next Three Decades. In OUŘEDNÍČEK, M. (Ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation. Prague: Karolinum Press, 2022.

Ishchanova, K. 2022. Home Alone: Exploring Childcare Options to Remove Barriers to Second Childbearing in BelarusSocial Inclusion, 10, 3. 

Fait, T., Šťastná, A., Kocourková, J., Waldaufová, E., Šídlo, L., Kníže, M. 2022. Has the cesarean epidemic in Czechia been reversed despite fertility postponement? BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 469. 

Šídlo, L., Maláková, K. 2022. Spatial Healthcare Accessibility: A District-Level Analysis of Travel for Outpatient Diabetology in CzechiaHealthcare, 10(2): 395. 

Maláková, K. 2022. A Geodemographic View of the Accessibility of Selected Outpatient Services in CzechiaInt J Public Health 67: 1604067.

Hulíková Tesárková, K., Dzúrová, D. 2022. The age structure of cases as the key of COVID-19 severity: Longitudinal population-based analysis of European countries during 150 days. Scandinavian Journal of Public Health


Rok 2021

Havlíček J., Tureček P., Velková A. 2021. One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–1834Behavioral Ecology, 32(6): 1138–1150. 

Velková, A., Tureček, P. 2021. Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834The History of the Family

Dzúrová, D., Hulíková Tesárková, K. 2021. Úmrtí v souvislosti s covidem-19 za rok 2020 je o 50 procent častější, než se vykazovaloTempus Medicorum, 30(7–8): 30–33. 

Havelková, T., Šídlo, L., Kocourková, J., Šťastná, A. 2021. Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: Náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěteDemografie, 63(3): 173–186. 

Šídlo, L., Bělobrádek, J., Maláková, K. 2021. Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdílyGeografie, 126(2): 169–194.

Ukolova, E., Šídlo, L. 2021. Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility TablesDemografie, 63(2): 105–118. 

Slabá J., Kocourková J., Šťastná A. 2021. Neplánovaný odklad mateřství do vyššího věku v životní dráze českých žen. Sociológia, 53(1): 49–70.

Kocourková J., Šťastná A. 2021. The realization of fertility intentions in the context of childbearing postponement: comparison of transitional and post-transitional populations. Journal of Biosocial Science, 53(1): 82–97.


 

Akce dokumentů