E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoslední publikace

Chronologický seznam (od nejnovějších) nejvýznamnějších publikací členů katedry (od r. 2021):

Rok 2024

Velková, A., Tureček, P. 2024. Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834. In: Warner, L.. Erdélyi, G. (eds.), Stepfamilies across Europe and overseas, 1550–1900, London: Routledge 2024, s. 434–452.


Rok 2023

Kocourková, J., Šťastná, A., Idlbeková, B., Slabá, J. 2023. Trendy plodnosti a potratovosti v Česku. Časopis lékařů českých, 162(7–8): 299–336.

Kocourková, J., Slabá, J., Idlbeková, B., 2023. Změny v antikoncepčním chování populace v Česku. Časopis lékařů českých, 162(7–8): 307–313.

Slabá, J., Waldaufová, E., Šťastná, A. 2023. Reprodukční plány žen v Česku v kontextu pozdního reprodukčního režimu a pandemie COVID-19Časopis lékařů českých, 162(7–8): 314–320.

Šťastná, A., Volejníková, A. 2023. Problémy s neplodností v kontextu reprodukčního stárnutíČasopis lékařů českých, 162(7–8): 321–329.

Šťastná, A., Kocourková, J. 2023. Věk nástupu menopauzy v závislosti na věku prvního porodu. Časopis lékařů českých, 162(7–8): 330–336.

Hulíková Tesárková, K., Dzúrová, D. 2023. Impacts of COVID-19 pandemic through decomposition of life expectancy according to leading causes and place of death in CzechiaScientific Reports, 13, 20731.

Velková, A. 2023. Obcovací řeč u okresních hejtmanů. Příspěvek k diskusi o národnostní identitě v 19. století. In: Merhautová, L., Vašek, R. (eds.), O dějinách s noblesou. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2023, s. 101–115.

Velková, A. 2023. Influence of Birth Order and Inhertitance Practice on Marriages of Peasant Daughters in the Rural Society of Pre-Industrial Bohemia, 1701-1850, Historická demografie 47 (1): 1–27. 

Veselka J, Liebregts M, ... Hulíková Tesárková, K. et al. 2023. Outcomes of Alcohol Septal Ablation in Patients with Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction: A Propensity Score Matching AnalysisCanadian Journal of  Cardiology.

Hulíková Tesárková, K., Dzúrová, D. 2023. Impacts of COVID-19 pandemic through decomposition of life expectancy according to leading causes and place of death in CzechiaScientific Reports, 13, 20731.

Veselka J, Liebregts M, ... Hulíková Tesárková, K. et al. 2023. Outcomes of Alcohol Septal Ablation in Patients with Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction: A Propensity Score Matching AnalysisCanadian Journal of  Cardiology.

Ukolova, E., Burcin, B. 2023. Racial/Ethnic disparities in the chains of morbid events leading to death: network analysis of US multiple cause of death dataBiodemography and Social Biology, Published online.

Asadisarvestani, K.,  Sobotka, T. 2023. A pronatalist turn in population policies in Iran and its likely adverse impacts on reproductive rights, health and inequality: a critical narrative reviewSexual and Reproductive Health Matters, 31:1.

Bleha, B., Kučera, T., Šídlo, L., Šprocha, B., Vaňo, B. 2023. Demographic processes and brief overview of population research in Czechia and Slovakia after dissolution of the common stateGeografický časopis, 75(3): 269-290.

Havelková, T. 2023. Současný stav a perspektivy vývoje kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kraje VysočinaDemografie, 65(3): 103–119.

Pachlová, T. 2023. Factors in the differentiation of regional mortality in developed countriesAUC Geographica, 58(1): 34–50.

Slabá, J. 2023. Changes in reproductive behavior associated with the perception and individual experiences of the COVID-19 pandemic. PLoS ONE 18(7): e0288833.

Kocourková, J., Šťastná, A., Burcin, B. 2023. The influence of the increasing use of assisted reproduction technologies on the recent growth in fertility in CzechiaSci Rep 13, 10854.

Burcin, B., Šprocha, B., Šídlo, L. 2023. Vybrané aspekty úmrtnosti v Česku a na Slovensku v pandemickém roce 2020Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 72(2):  99–110. 

Bělobrádek, J., Šídlo, L., Philipp, T. 2023. Školitelé v oboru všeobecné praktické lékařství – změny regionální sítě v Česku v letech 2017–2021Praktický lékař, 103(2): 84–91.  

Šťastná, A., Šídlo, L., Kocourková, J., Fait, T. 2023. Does advanced maternal age explain the longer hospitalisation of mothers after childbirth? PLoS ONE 18(4): e0284159.

Velková A. 2023. Inheritance and Stepfamilies in Bohemian Rural Society (1650–1800). In: Erdélyi G., Szabó A. P. (eds): Remarriage and Stepfamilies in East Central Europe, 1600–1900. London: Routledge 2023, s. 37-70.

Šťastná A., Fait T., Kocourková J., Waldaufová E. 2023. Does Advanced Maternal Age Comprise an Independent Risk Factor for Caesarean Section? A Population-Wide Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(1):668.


Rok 2022

Hulíková Tesárková K., Klečacký M., Velková A. 2022. The Rise of Administrative Elites. The Influence of Social Background and Nationality on Attaining the Position of District Captain in Bohemia in 1875 and 1910. In: Pál, J., Popovici, V., Sorescu-Iudean O. 2022. Elites, Groups, and Networks in East-Central and South-East Europe in the Long 19th Century,  Brill 2022, s. 57-88.

Velková, A. 2022. Specificities of the Family Life of the Elites Senior Civil Servants Working in Bohemia in the Second Half of the 19 th Century and at the Beginning of the 20 th Century. Transylvanian Review 31(2):23-44.

Veselka J, Liebregts M, ... Hulíková Tesárková, K. et al. 2022. Prediction of Sudden Cardiac Arrest After Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: ASA-SCARRE Risk ScoreThe American Journal of Cardiology.Velková, A. Fialová L.  2022. Study of cohabitation of three-generational families on the Šťáhlavy estate in western Bohemia in 1820. In: Piotr Łozowski – Radosław Poniat (ed.), Jednostka, rodzina i struktury spoleczne w perspektywie historycznej. Białystok 2022, s. 321–332.

Kučera, T., Burcin, B. 2022. Demographic Future of the Central Bohemian Region: A Prognostic Vision for the Next Three Decades. In OUŘEDNÍČEK, M. (Ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation. Prague: Karolinum Press, 2022.

Veselka J, Liebregts M, ... Hulíková Tesárková, K. et al. 2022. Outcomes of Patients With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy and Pacemaker Implanted After Alcohol Septal AblationJ Am Coll Cardiol Intv. 2022, 0 (0). 

Ishchanova, K. 2022. Home Alone: Exploring Childcare Options to Remove Barriers to Second Childbearing in BelarusSocial Inclusion, 10, 3. 

Fait, T., Šťastná, A., Kocourková, J., Waldaufová, E., Šídlo, L., Kníže, M. 2022. Has the cesarean epidemic in Czechia been reversed despite fertility postponement? BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 469. 

Šídlo, L., Maláková, K. 2022. Spatial Healthcare Accessibility: A District-Level Analysis of Travel for Outpatient Diabetology in CzechiaHealthcare, 10(2): 395. 

Maláková, K. 2022. A Geodemographic View of the Accessibility of Selected Outpatient Services in CzechiaInt J Public Health 67: 1604067.

Hulíková Tesárková, K., Dzúrová, D. 2022. The age structure of cases as the key of COVID-19 severity: Longitudinal population-based analysis of European countries during 150 days. Scandinavian Journal of Public Health

Hulíková Tesárková K, Dzúrová D. 2022. COVID-19: years of life lost (YLL) and saved (YLS) as an expression of the role of vaccination. Nature: Scientific Reports. 12, 18129. 

Štěchovský C., Hulíková Tesárková K. et al. 2022. Comparison of 30-Day Outcomes after Carotid Artery Stenting in Patients with Near-Occlusion and Severe Stenosis: A Propensity Score Matching AnalysisAmerican Journal of Neuroradiology

Dzúrová, D., Hulíková Tesárková, K., Netrdová, P., Brůha, L. 2022. The Way from the Leading Position to the Last: Geo-demographic Analysis of the COVID-19 Pandemic in Czechia. In: Brunn, S.D., Gilbreath, D. (eds) COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Springer, Cham. [book chapter]


Rok 2021

Havlíček J., Tureček P., Velková A. 2021. One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–1834Behavioral Ecology, 32(6): 1138–1150. 

Velková, A., Tureček, P. 2021. Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834The History of the Family

Dzúrová, D., Hulíková Tesárková, K. 2021. Úmrtí v souvislosti s covidem-19 za rok 2020 je o 50 procent častější, než se vykazovaloTempus Medicorum, 30(7–8): 30–33. 

Havelková, T., Šídlo, L., Kocourková, J., Šťastná, A. 2021. Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: Náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěteDemografie, 63(3): 173–186. 

Šídlo, L., Bělobrádek, J., Maláková, K. 2021. Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdílyGeografie, 126(2): 169–194.

Ukolova, E., Šídlo, L. 2021. Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility TablesDemografie, 63(2): 105–118. 

Slabá J., Kocourková J., Šťastná A. 2021. Neplánovaný odklad mateřství do vyššího věku v životní dráze českých žen. Sociológia, 53(1): 49–70.

Kocourková J., Šťastná A. 2021. The realization of fertility intentions in the context of childbearing postponement: comparison of transitional and post-transitional populations. Journal of Biosocial Science, 53(1): 82–97.


 

Akce dokumentů