E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Studijní obor Aplikovaná a krajinná ekologie

Obor "Aplikovaná a krajinná ekologie" je v současné době v režimu útlumu. Nejsou do něj přijímáni žádní zájemci a dosavadní studenti svá studia v tomto oboru pouze dokončují. Všichni uchazeči o doktorské studium na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze podávají přihlášky do nově akreditovaného oboru "Environmentální vědy".

 

Studijní obor Environmentální vědy

Studijní obor "Environmentální vědy" je vyústěním dlouhodobého vývoje dosud akreditovaného studijního doktorského oboru „Aplikovaná a krajinná ekologie“. Do studia vstupují vysoce motivovaní studenti, kteří absolvovali magisterské studium zejména na přírodovědeckých fakultách univerzitního typu nebo oborově příbuzný magisterský směr na technických vysokých školách.

 

Obor vychází z celospolečenského požadavku poznat a analyzovat mechanismy nežádoucích změn v prostředí a na základě tohoto poznání pomoci jasně formulovat relevantní úkoly vedoucí k jeho nápravě a současně ke zlepšení sociálních, zdravotních i ekonomických podmínek pro rozvoj lidské společnosti.

 

Cíle a náplň studia

Přijímací řízení

Zahájení studia

Podmínky (požadavky a doporučení) oborové rady pro zahájení, průběh a řádné ukončení studia

Hodnocení studia

Státní doktorská zkouška

Obhajoba doktorské disertace

Oborová rada

Akce dokumentů