E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborová rada

Oborová rada složena z odborníků v oblastech pokrývajících problematiku environmentálních věd. Oblast působení oborové rady je dána VŠ zákonem, Statutem UK, Studijním a zkušebním řádem UK a "Pravidly pro organizaci studia na PřFUK.

Kromě jiného oborová rada projednává a schvaluje: návrhy témat disertačních prací, školitele, konzultanty, studijní plán, hodnocení studia.

Oborová rada ze svých zasedání zpracovává zápis se stanovisky a návrhy k jednotlivým projednávaným bodům daného programu. 

Složení oborové rady doktorského studia „Environmentální vědy“

 

Akce dokumentů