E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObecné informace

 • Zájmový, tedy nepovinný program celoživotního vzdělávání
 • Kurzy nejsou součástí studijních plánů
 • Kurzy nejsou hodnoceny kredity
 • Kurzy jsou určené pouze pro studenty zapsané k řádnému prezenčnímu studiu bakalářského / magisterského / doktorského stupně

Organizace kurzů

 • Kurzy K1 až K7 v šesti jazykových úrovních (A0 až C1 v nomenklatuře Společného evropského referenčního rámce) a přípravné kurzy pro certifikované zkoušky
 • Úroveň prvního kurzu programu je každému studentovi stanovena pomocí rozřazovacího testu
 • Skupiny 8-12 studentů
 • Prezenční lekce jednou až dvakrát týdně 90 minut
 • Prezenční výuka je doplněna distančním studiem s využitím elektronických studijních podpor (e-learningový kurz)
 • Náplň kurzů je uzpůsobena specifickým potřebám studentů PřF UK
 • Výuka probíhá v areálu Albertov

Cena kurzů

 • Cena kurzů se odvíjí od studentovy pokročilosti v jazyce a stupně studia, viz plné znění pravidel. Stejnou úroveň kurzu fakultu dotuje studentovi pouze jednou. V případě, že student kurz úspěšně nezakončí, může stejnou úroveň opakovat za plnou cenu, tj. bez fakultní dotace.

Kontakt

Irena Antonová (organizace kurzu, rozvrh)
email: irena.antonova@ujop.cuni.cz
tel.: +420 221 95 1594

Bc. Gabriela Lojková (přihlášky, platby, osvědčení)
email: gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
tel.: +420 221 95 1067

 

Akce dokumentů