E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
25.05.2023 Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2023: výzva a infodny (červen 2023)
24.05.2023 CONCERT-Japan: výzkum pro udržitelnost městského prostředí – výzva otevřena
18.05.2023 TA ČR Delta 2: soutěž pro mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu
17.05.2023 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
16.05.2023 MZ: Projekty aplikovaného zdravotnického výzkumu – vyhlášená soutěž
11.05.2023 CONCERT-Japan: výzkum pro udržitelnost městského prostředí – plánovaná výzva
11.05.2023 Aplikovaný zdravotnický výzkum: seminář k připravované soutěži (7/6/2023)
04.05.2023 European Research Council (ERC): předběžný harmonogram výzev 2024 (pozor, změny!)
03.05.2023 Nabídka vyhledání relevantních témat v programu Horizont Evropa
27.04.2023 Climate and Cultural Heritage: výzva pro mezinárodní projekty
26.04.2023 TA ČR a MD: vyhlášená soutěž programu Doprava
26.04.2023 CBE JU – bio-based innovative solutions: otevřená výzva 2023
25.04.2023 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva ERA Chairs
21.04.2023 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2023 – výzva vyhlášena
20.04.2023 Webinář k výzvě pro meziuniverzitní projekty SEED4EU+ (26/4/2023)
19.04.2023 Online informační den k mezinárodnímu programu COST (24/5/2023)
19.04.2023 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: evropská výzva 2023
19.04.2023 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva 2023
19.04.2023 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
18.04.2023 Webinář MSCA4Ukraine: grantové příležitosti pro ukrajinské výzkumníky (4/5/2023)
17.04.2023 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2024–2025
11.04.2023 Interreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2023
05.04.2023 TA ČR a MPO, program Trend, Technologičtí lídři: vyhlášená soutěž
05.04.2023 V4+Korea: výzva pro mezinárodní projekty v oblastech „Clean Energy, Bio and Material“
31.03.2023 LIFE – životní prostředí a klima: plánovaná evropská výzva a info dny (duben 2023)
31.03.2023 CBE JU – bio-based innovative solutions: chystaná výzva a webináře (duben 2023)
31.03.2023 EDCTP – infekční nemoci v Subsaharské Africe: otevřená výzva a plánovaná výzva
30.03.2023 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2024–2025
29.03.2023 Interreg Central Europe: seminář pro žadatele (11/4/2023)
28.03.2023 TA ČR a MŽP: plánovaná 7. soutěž programu Prostředí pro život
23.03.2023 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2024–2025
23.03.2023 Interreg Central Europe: výzva pro mezinárodní projekty
22.03.2023 SEED4EU+: meziuniverzitní projekty spolupráce ve výzkumu a vzdělávání
15.03.2023 Workshopy k programu Horizont Evropa (duben 2023)
14.03.2023 TA ČR: plánovaná soutěž programu Delta 2 pro mezinárodní bilaterální projekty
08.03.2023 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Twinning 2023
06.03.2023 M-ERA.NET: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
02.03.2023 Online workshop pro žadatele o ERC granty: první část (16–18/5/2023)
01.03.2023 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
27.02.2023 ERC Advanced Grants 2023: připomenutí výzvy, interní pokyny
17.02.2023 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie (7/3/2023)
17.02.2023 IMPETUS: granty pro projekty občanské vědy
15.02.2023 TA ČR a MPO: plánovaná soutěž programu Trend
14.02.2023 GA ČR: výzvy a interní pokyny na rok 2024
09.02.2023 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: otevřená výzva
08.02.2023 TA ČR Sigma, Dílčí cíl 2: mladí výzkumníci do aplikační sféry – soutěž vyhlášena
06.02.2023 GA ČR: seminář pro potenciální žadatele (1/3/2023)
01.02.2023 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2023
27.01.2023 Interreg Central Europe: připravovaná výzva a informační akce (22/3/2023)
26.01.2023 Visegradský fond: minigranty pro mládež

Akce dokumentů