E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže – Erasmus 2022/2023

Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2022/2023

Výběrové řízení

Prosím kandidáty, aby v období mezi 22.2. -  18.3. 2022 (včetně) zaslali všechny níže uvedené materiály na e-mail: vera.opatova@natur.cuni.cz.

Do předmětu e-mailu uvádějte “Erasmus”.

 

1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném jazyce než v angličtině, napište motivační dopis v češtině)

Motivační dopis by měl obsahovat:

  • Proč si kandidát vybral danou instituci.
  • Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova studia.
  • Jaké má kandidát pro studium na dané instituci předpoklady.
  • Pokud má kandidát již zadáno téma bakalářské/magisterské práce, jak bude studium na dané instituci pro tuto práci přínosné.
  • Rozsah motivačního dopisu: 1 stránka

 

2) Strukturovaný životopis

 

3) Formulář Návrh protokolu o studijním plánu v zahraničí s podklady k vybraným předmětům

  • V tuto chvíli nejsou potřeba žádné podpisy, je však nezbytné dodat anotace předmětů
  • V případě praktické stáže zašlete návrh náplně praktické stáže (slovní popis, žádný formulář neexistuje).

 

4) Výpis studijních výsledků ze SIS za celé studium

 

5) Doporučení školitele s podpisem (v případě, že kandidát školitele má)

 

6) Jazykové certifikáty (pokud kandidát certifikát/y má)

 

V případě obdobné kvality více kandidátů budou preferováni z katedry zoologie PřF UK.

 

Podrobné informace pro studenty, návody a formuláře

Studijní pobyty:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

Praktické stáže:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/prakt-staze

Přehled interinstitucionálních dohod PřF UK:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

Další užitečné odkazy:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus

https://cuni.cz/UK-229.html

Publikováno: Úterý 15.02.2022 10:25

Akce dokumentů