E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Hodnotící výstava živých bezobratlých
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek 2.png
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek.png
Hodnotící výstava bezobratlých
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2020/2021
Harmonogram ak.r. 20/21
RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
26. 7. 1925 - 15. 8. 2020
Vojen Ložek 1.JPG
rozloučení Ložek.pdf
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry zoologie
Heslo.png
P. Pokorný a P. Šída: Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.
Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak docela dobře zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nejnovější přírůstky do zvěřince.
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
J. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy
Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
[···]
P. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení
M. Horsák: Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů
[···]
Doba genová: od zoologie ke genové terapii
Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.
Doba genová.png
J. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech
Šest medailí pro osobnosti UK, čtyři z nich pro naší fakultu
Stalo se dobrým pravidlem na půdě Univerzity Karlovy, že v rámci zasedání vědecké rady bývají oceňovány vědecko-pedagogické osobnosti. Stává se tak povětšinou u příležitosti dosažení významného životního jubilea. Dne 31. října převzali z naší fakulty cenu prof. Jiří Barek, prof. Tomáš Trnka, prof. Václav Hořejší a in memoriam prof. Jan Zima. Laureátům gratulujeme!
GA ČR uděloval cenu za špičkový výzkum. Naše fakulta měla hned dva zástupce z pěti!
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Robert Černý z naší katedry za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců.
V. Fanta: Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii
Rudolphův kvartérní seminář společně se seminářem z ekologie obnovy a ekotoxikologie. Srdečně Vás zveme!
Rudolph program 2019/20
[···]
ScienceSlam na Univerzitě Karlově
Děláš vědu? Baví tě popularizovat? Chceš se o své výsledky podělit? Tak právě pro tebe je tady ScienceSlam na UK!
Alexander Sang-Jae Suh
Genomics of sex-specific and tissue-specific chromosomes
image_thumb.jpg
Cena předsedkyně 2019
Zebřička.png
Invitation to the seminar Alex Suh.pdf
EtoEko semináře ZS 2019
Bezobratlí semináře ZS 2019
EBŽ semináře ZS 2019
Obratlovci seminář ZS 2019
Entomologie semináře ZS 2019
Sova kreslená.jpg
Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu
prof. Daniel Frynta - nově jmenovaný profesor pro obor zoologie!
V Karolinu byli jmenováni noví profesoři.
Prof. Tomáš Albrecht je z katedry zoologie!
Frynta.jpg
Frynta.jpg
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z naší katedry. Studie se věnuje víceúrovňové analýze světločivných pigmentů ryb obývajících mořský mesopelagiál.
Science Musilová.jpg
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Harmonogram 19/20
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra zoologie PřF UK s hlubokým zármutkem sděluje, že v úterý 26. března 2019 zemřel prof. Jan Zima
Smuteční oznámení prof. Jan Zima.pdf
Zima Jan b.jpg
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 – Biologie
Laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 za biologii se stal RNDr. Vojen Ložek DrSc. (*1925), přičemž cenu získal za svoji přednášku Vývoj přírody ČR. Dr. Ložek je nejen světově uznávaný přírodovědec, odborník na malakozoologii, geologii, botaniku a pedologii, ale i pedagog a publicista. Na Přírodovědecké fakultě působí už přes padesát let, a v současnosti je externím vyučujícím na katedře zoologie. Kromě toho je také emeritním vědeckým pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, kde dlouhá léta působil. Pracoval také v Českém ústavu ochrany přírody. Jeho specializací je zejména zoologie měkkýšů a geologie čtvrtohor. Podílel se na více než 1350 publikacích a získal četná prestižní ocenění (například Cenu ministra životního prostředí, Zlatou medaili Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání, Medaili Johanna Gregora Mendela za zásluhy v biologických vědách od Akademie věd ČR, Medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty, a jiné).
Vojen Ložek 1.JPG
Vojen Ložek
ERASMUS 2019/2020
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2019/2020 Katedra zoologie, Přf UK
Program Rudolph LS 2018/19
[···]
Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými botami: prípad Lanius minor
Přednáška Dr. A. Krištína o ťuhýcích
seminare-Protistologie-LS2019.pdf
Protistologie LS 2018/19
Ťuhýk.jpg
SZZk na katedře zoologie
Magisterské obhajoby a ústní SZZk
Obhajoby bakalářských prací katedry zoologie
Nabídka parazitologické BP a DP
Obrázky
Cimex pipistrelli - head.jpg
Obhajoba DP zima 18_19
Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Nový přednáškový blok na katedře zoologie.
Harmonogram AR 18_19
Obhajoby BP zima 19_oprava
Albrecht.jpg
UNIX a práce s genomickými daty
Předmět UNIX a práce s genomickými daty (MB170C47) bude probíhat blokově v termínu 1. - 3. 2. 2019 posluchárně B311.
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
kapr-1.jpg
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2018
Na Předvánočním koncertě PřF UK 11. 12. 2018 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům.
Vinkler.jpg
Jamrichová.jpg
[···]
[···]
Penguins.jpg
Zemřel prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
S hlubokým zármutkem sděluje, že 24. 8. 2018 zemřel náhle emeritní profesor entomologie, bývalý vedoucí katedry zoologie PřF UK prof. RNDr. Pavel ŠTYS, CSc.
Knihy.jpg
prof. Štys.jpg
prof. Štys parte
prof. Štys
Zemřel prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Se zármutkem oznamujeme, že dne 11. 8. 2018 náhle zemřel ve věku 67 let kolega, vědec a pedagog prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
prof. Smrž.png
prof. Smrž
Univerzita Karlova má osmnáct nových profesorů, jeden z nich je z katedry zoologie
Čepička Ivan.jpg
Velká výstava bezobratlých
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
7516806656_IMG_8041.jpg
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
Bezobratlí I
Bezobratlí II
Bezobratlí IV
Bezobratlí III
CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA NEJLEPŠÍ TVŮRČÍ POČIN ZA ROK 2017
Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší katedry!
[···]
Černý Minařík Štundl

Akce dokumentů