E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Obhajoba bakalářské práce
Obhajoby diplomových prací
A Mgr. Obhajoby zima 2023 - Harmonogram.pdf
mozek.jpg
Obhajoba disertační práce
Mgr. Kristina Kverková - Evolution of brain complexity and processing and cognitive capacity in selected vertebrates
Kverková Kristina pozvánka.pdf
doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 17.12.2022 zemřel ve věku 91 let doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.
Univerzita Karlova má dvacet tři nových profesorek a profesorů, jeden je z naší katedry
Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 28. listopadu 2022 sedmdesát šest nových profesorek a profesorů vysokých škol. O tři týdny později – 19. prosince – jim dekrety předal ve Velké aule Karolina Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Z naší katedry obdržel jmenovací dekret prof. Pavel Stopka. Gratulujeme!
Stopka Pavel.jpg
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus 2022/2023
Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na letní semestr akademického roku 2022/2023
Hodnotící výstava sklípkanů
Viničná 7; 3. patro, místnost č. 315
Sklípkani.jpg
plakat_sklipkani.pdf
Obhajoby diplomových prací
Obhajoby bakalářských prací
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim22.pdf
A Mgr. Obhajoby podzim 2022 - Harmonogram.pdf
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2020/2021 – Biologie
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (*1947) působí na Katedře zoologie. Zabývá se především biologií, taxonomií a zoogeografií hmyzožravců a hlodavců ČR, Balkánského poloostrova a Blízkého východu. Okrajově se věnuje také faunistice mravenců. Spolu se svými kolegy a studenty podnikl několik desítek expedic na Balkán a na Blízký východ. Na katedře zoologie přednáší Zoologii obratlovců, Zoogeografii, Evoluční a systematickou zoologii a Faunu savců Evropy.
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim22.pdf
Vohralík.jpg
Obhajoby diplomových prací - obor: Zoologie
Katedra zoologie PřF UK
Obhajoby diplomových prací - obor: Protistologie
Katedra zoologie PřF UK
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže – Erasmus 2022/2023
Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2022/2023
Protistologie pozvánka 2022.pdf
A Mgr. Obhajoby jaro 2022 - Harmonogram.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Barbora Opelka Somerová
Rod Tiliqua.jpg
Opelka Somerová pozvánka.pdf
Opelka Somerová autoreferát.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Lucie Schmiedová
pěvci.jpg
Schmiedová pozvánka.pdf
Schmiedová autoreferát.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Jakub Žák
Nothobranchius.jpg
Žák Jakub pozvánka.pdf
Žák Jakub autoreferát.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Dominik Vondráček
Pracovní pozice v Muzeu Šumavy
Odborný kurátor - zoolog a muzejní pedagog
Muzeum Šumavy.png
VR_zoolog1.pdf
VR_pedagog.pdf
Vondráček pozvánka.pdf
Vondráček autoreferát.pdf
Zlatohlávci.jpg
Obhajoby diplomových prací
Katedra zoologie
Obhajoby bakalářských prací
Katedra zoologie
A Mgr. Obhajoby zima 2022 - Harmonogram.pdf
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Evoluce chemické komunikace savců
BC zoologie-bakalarske prace-obhajoby-zima22.pdf
Stopka Pavel.jpg
Stopka - pozvánka na jmenovací řízení.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Vít Céza
Trichomonády.jpg
Céza Vít - pozvánka.pdf
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Habilitační přednáška - The Physiology and Reproductive Potential of Sperm
Obhajoba disertační práce
Mgr. Michal Tkoč
Komrsková Kateřina.jpg
Komrsková - POZVÁNKA NA HABIL. ŘÍZENÍ I..pdf
Platypezid-fly.jpg
Tkoč Michal - pozvánka.pdf
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2021/2022
Katedra zoologie, Přf UK - dodatečné výběrové řízení
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Habilitační přednáška - Stará tajemství nové hlavy obratlovců
Černý Robert.jpg
Černý Robert POZVÁNKA NA HABIL. ŘÍZENÍ.pdf
Černý Robert
Obhajoba disertační práce
Mgr. Lenka Macháčková
Obhajoby diplomových prací
Velká zoologická posluchárna, Viničná 7, 2. patro
Včela.jpg
Macháčková Lenka - pozvánka.pdf
Obhajoba DP - obor Protistologie
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
A Mgr. Obhajoby podzim 2021- Harmonogram.pdf
Bakalářské obhajoby
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
Obhajoba DP - program Evoluční biologie
Učebna 311 (3. patro), Viničná 7, Praha 2
Anaerobní nálevníci.jpg
Eukaryote_Phylogeny.png
zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim.pdf
Hanák malý.jpg
Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců
Na letošní výročním 100. zasedání Americké společnosti pro výzkum savců (American Society of Mammalogists) bude uděleno čestné členství emeritnímu profesorovi naší katedry Vladimíru Hanákovi, který v březnu tohoto roku oslavil své 90. narozeniny. Gratulujeme!
Hanák Vladimír.jpg
SZZk katedra zoologie PřF UK Praha
Obhajoby DP a ústní SZZk
Obhajoby bakalářských prací
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
A Mgr. Obhajoby a SZZk jaro 2021- Harmonogram.pdf
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-jaro21.pdf
Čím se řídí výška ptačího zpěvu? Zoologové zpochybnili tradiční hypotézu
Díky analýze největšího datasetu ptačích hlasů zpochybnili vědci jednu z tradičních hypotéz, která vysvětluje evoluci ptačího zpěvu. Tým z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Tomáše Albrechta ve spolupráci s týmem na Max Planck Institut für Ornithologie zjistil, že obecně předpokládaný vliv prostředí na výšku neboli frekvenci zpěvu je překvapivě minimální a o tom, jak bude druh zpívat rozhoduje především velikost těla, případně intenzita pohlavního výběru. Výsledky výzkumu publikoval uznávaný časopis Ecology Letters.
Rákosník proužkovaný.jpg
Jan Havlíček se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu
Docent Jan Havlíček z naší katedry se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B věnovaného olfaktorické komunikaci u lidí. Číslo je založeno na konferenci Royal Society Theo Murphy meeting, jehož byl Jan Havlíček spoluorganizátorem. Kromě toho je také spolu s kolegyněmi a kolegy ze skupiny Etologie člověka spoluautorem tří článků v daném vydání časopisu.
Havlíček Jan.jpg
Hodnotící výstava živých bezobratlých
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek 2.png
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek.png
Hodnotící výstava bezobratlých
Harmonogram ak.r. 20/21
RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
26. 7. 1925 - 15. 8. 2020
Vojen Ložek 1.JPG
rozloučení Ložek.pdf
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry zoologie
Heslo.png
P. Pokorný a P. Šída: Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.
Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak docela dobře zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nejnovější přírůstky do zvěřince.
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě

Akce dokumentů