E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Havlíček Jan III.jpg
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Jmenovací řízení
Havlíček Jan I.jpg
Havlíček - pozvánka na jmenovací řízení.pdf
Nos
Unix and work with genomics data (MB170C47)
When: 24–26 November 2023 (Friday from 2 PM) Where: On-site, B311, Viničná 7 Language: English
Němec Pavel malý.jpg
Ocenění GAČR pro Pavla Němce za výzkum mozku obratlovců
Zoolog Pavel Němec z katedry zoologie se svým týmem zkoumá mozky obratlovců. Snaží se přijít na to, co umožnilo vznik složitého chování a inteligence. Projekt zaměřený na pochopení evoluce mozku u čtyřnožců teď ocenila Grantová agentura České republiky.
Němec Pavel
Obhajoby disertačních prací / The dissertation defences
Nithya Kuttiyarthu Veetil, M.Sc.: Effects of peripheral inflammation on gene expression modulation in passerines and parrots / Mgr. Tereza Otčenášková : Proteomic architecture of sperm-egg interactions
Zkumavka epinka.jpg
Nithya Kuttiyarthu Veetil.pdf
Otčenášková Tereza.pdf
Obhajoby diplomových prací
Katedra zoologie
unix-course-2023.pdf
Obhajoby bakalářských prací
A Mgr. Obhajoby podzim 2023 - Harmonogram.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Daniel Benda
Obhajoby disertačních prací
Mgr. Dagmar Schwambergová: Olfaction-mediated behavioural defence mechanisms in humans / Mgr. Kateřina Roberts: Nausea and vomiting in pregnancy: An evolutionary perspective
Řasník 1.jpg
Benda pozvánka.pdf
Řasník
Těhule 1.jpg
Schwambergová pozvánka.pdf
Roberts pozvánka.pdf
zoologie-bakalarske prace-obhajoby-leto23.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Petra Nevečeřalová
velryby_Petra_Neveceralova.jpg
Nevečeřalová Petra.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Barbora Vobrubová
Velká výstava bezobratlých
8:30 – 18:00 Botanická zahrada; Na Slupi 16, Praha 2
Obhajoby diplomových prací
Katedra zoologie
krysa zpředu09.JPG
myš.jpg
Vobrubová pozvánka.pdf
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Vznik a zánik savčí biodiverzity v pleistocénu a antropocénu
Bakalářské obhajoby
Katedra zoologie PřF UK
Výběrové řízení na studijní pobyty – Erasmus 2023/2024
Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2023/2024
A Mgr. Obhajoby jaro 2023 - Harmonogram.pdf
Výstava bezobratlých 2023
Hulva_vlk_a_beranek.jpg
Hulva POZVÁNKA NA JMENOVACÍ ŘÍZENÍ.pdf
Bakalarske prace-obhajoby-jaro23.pdf
Obhajoby disertačních prací
Anatolie Marta: Triggers of asexual reproduction: on the crosslink between hybridization, asexuality, polyploidy and speciation on example of Cobitidae loaches Nik Lupše: Transcriptomics and developmental plasticity of sensory systems in fishes
Cobitidae.jpg
Marta Anatolie.pdf
Lupše Nik.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Martin Těšický
Wild Birds America.jpg
Těšický Martin pozvánka.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Jiří Hadrava
Včela na švestce.jpg
Hadrava_pozvanka_ddisertace.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Martin Kocourek
Kocourek.pdf
Obhajoby disertačních prací
Jana Albrechtová - Reprodukčně izolační bariéry v hybridní zóně myši domácí (Mus musculus) / Tereza Matějková - Integrated multi-omics analysis of chemical signaling in wild rodents
Obhajoba disertační práce/Defence of dissertation thesis
Manon Poignet - Mechanisms of reproductive isolation between two hybridizing passerine species, the common nightingale and the thrush nightingale
Myš domácí.jpg
Albrechtová pozvánka.pdf
Matějková pozvánka.pdf
Poignet pozvánka.pdf
Slavík.jpg
Obhajoby diplomových prací
Obhajoba disertační práce
Mgr. Kristina Kverková - Evolution of brain complexity and processing and cognitive capacity in selected vertebrates
Obhajoba bakalářské práce
A Mgr. Obhajoby zima 2023 - Harmonogram.pdf
mozek.jpg
Kverková Kristina pozvánka.pdf
doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 17.12.2022 zemřel ve věku 91 let doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.
Univerzita Karlova má dvacet tři nových profesorek a profesorů, jeden je z naší katedry
Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 28. listopadu 2022 sedmdesát šest nových profesorek a profesorů vysokých škol. O tři týdny později – 19. prosince – jim dekrety předal ve Velké aule Karolina Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Z naší katedry obdržel jmenovací dekret prof. Pavel Stopka. Gratulujeme!
Stopka Pavel.jpg
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus 2022/2023
Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na letní semestr akademického roku 2022/2023
Hodnotící výstava sklípkanů
Viničná 7; 3. patro, místnost č. 315
Sklípkani.jpg
plakat_sklipkani.pdf
Obhajoby diplomových prací
Obhajoby bakalářských prací
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim22.pdf
A Mgr. Obhajoby podzim 2022 - Harmonogram.pdf
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2020/2021 – Biologie
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (*1947) působí na Katedře zoologie. Zabývá se především biologií, taxonomií a zoogeografií hmyzožravců a hlodavců ČR, Balkánského poloostrova a Blízkého východu. Okrajově se věnuje také faunistice mravenců. Spolu se svými kolegy a studenty podnikl několik desítek expedic na Balkán a na Blízký východ. Na katedře zoologie přednáší Zoologii obratlovců, Zoogeografii, Evoluční a systematickou zoologii a Faunu savců Evropy.
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim22.pdf
Vohralík.jpg
Obhajoby diplomových prací - obor: Zoologie
Katedra zoologie PřF UK
Obhajoby diplomových prací - obor: Protistologie
Katedra zoologie PřF UK
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže – Erasmus 2022/2023
Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2022/2023
Protistologie pozvánka 2022.pdf
A Mgr. Obhajoby jaro 2022 - Harmonogram.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Barbora Opelka Somerová
Rod Tiliqua.jpg
Opelka Somerová pozvánka.pdf
Opelka Somerová autoreferát.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Lucie Schmiedová
pěvci.jpg
Schmiedová pozvánka.pdf
Schmiedová autoreferát.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Jakub Žák
Nothobranchius.jpg
Žák Jakub pozvánka.pdf
Žák Jakub autoreferát.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Dominik Vondráček

Akce dokumentů