E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

GA ČR uděloval cenu za špičkový výzkum. Naše fakulta měla hned dva zástupce z pěti!
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Robert Černý z naší katedry za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců.
image_thumb.jpg
Cena předsedkyně 2019
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Tomáš Vendl
Alexander Sang-Jae Suh
Genomics of sex-specific and tissue-specific chromosomes
Zebřička.png
Invitation to the seminar Alex Suh.pdf
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Andran Abramjan
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry zoologie
EtoEko semináře ZS 2019
Bezobratlí semináře ZS 2019
EBŽ semináře ZS 2019
Obratlovci seminář ZS 2019
Entomologie semináře ZS 2019
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Jan Štundl
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Jan Raška
Obhajoba doktorských disertačních prací
Emmanuel Arriaga Varela, M.Sc. Matthias Seidel, M.Sc.
Magisterské obhajoby - k. zoologie
Velká zoologická posluchárna
Obhajoba doktorské disertační práce
Mgr. Libor Mořkovský
Brouk.jpg
Vendl.pdf
Gekončík.jpg
Abramjan.pdf
Ryba světélkující.jpg
Embryo kostlína.webp
Štundl.pdf
pavouk-slidak.jpg
Raška.pdf
Coleoptera_collage.png
Arriaga Varela.pdf
Seidel.pdf
Slavík.jpg
Mořkovský - pozvánka.pdf
Bakalářské obhajoby - k. zoologie
Velká zoologická posluchárna
Sova kreslená.jpg
Obhajoby - Harmonogram.pdf
Bc. obhajoby - Harmonogram.pdf
Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu
prof. Daniel Frynta - nově jmenovaný profesor pro obor zoologie!
V Karolinu byli jmenováni noví profesoři.
Prof. Tomáš Albrecht je z katedry zoologie!
Frynta.jpg
Frynta.jpg
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z naší katedry. Studie se věnuje víceúrovňové analýze světločivných pigmentů ryb obývajících mořský mesopelagiál.
Science Musilová.jpg
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Harmonogram 19/20
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra zoologie PřF UK s hlubokým zármutkem sděluje, že v úterý 26. března 2019 zemřel prof. Jan Zima
Smuteční oznámení prof. Jan Zima.pdf
Zima Jan b.jpg
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 – Biologie
Laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 za biologii se stal RNDr. Vojen Ložek DrSc. (*1925), přičemž cenu získal za svoji přednášku Vývoj přírody ČR. Dr. Ložek je nejen světově uznávaný přírodovědec, odborník na malakozoologii, geologii, botaniku a pedologii, ale i pedagog a publicista. Na Přírodovědecké fakultě působí už přes padesát let, a v současnosti je externím vyučujícím na katedře zoologie. Kromě toho je také emeritním vědeckým pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, kde dlouhá léta působil. Pracoval také v Českém ústavu ochrany přírody. Jeho specializací je zejména zoologie měkkýšů a geologie čtvrtohor. Podílel se na více než 1350 publikacích a získal četná prestižní ocenění (například Cenu ministra životního prostředí, Zlatou medaili Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání, Medaili Johanna Gregora Mendela za zásluhy v biologických vědách od Akademie věd ČR, Medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty, a jiné).
Vojen Ložek 1.JPG
Vojen Ložek
ERASMUS 2019/2020
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2019/2020 Katedra zoologie, Přf UK
Program Rudolph LS 2018/19
[···]
Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými botami: prípad Lanius minor
Přednáška Dr. A. Krištína o ťuhýcích
seminare-Protistologie-LS2019.pdf
Protistologie LS 2018/19
Ťuhýk.jpg
SZZk na katedře zoologie
Magisterské obhajoby a ústní SZZk
Obhajoby bakalářských prací katedry zoologie
Nabídka parazitologické BP a DP
Obrázky
Cimex pipistrelli - head.jpg
Obhajoba DP zima 18_19
Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Nový přednáškový blok na katedře zoologie.
Harmonogram AR 18_19
Obhajoby BP zima 19_oprava
Albrecht.jpg
UNIX a práce s genomickými daty
Předmět UNIX a práce s genomickými daty (MB170C47) bude probíhat blokově v termínu 1. - 3. 2. 2019 posluchárně B311.
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
kapr-1.jpg
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2018
Na Předvánočním koncertě PřF UK 11. 12. 2018 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům.
Vinkler.jpg
Jamrichová.jpg
[···]
[···]
Penguins.jpg
Zemřel prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
S hlubokým zármutkem sděluje, že 24. 8. 2018 zemřel náhle emeritní profesor entomologie, bývalý vedoucí katedry zoologie PřF UK prof. RNDr. Pavel ŠTYS, CSc.
Knihy.jpg
prof. Štys.jpg
prof. Štys parte
prof. Štys
Zemřel prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Se zármutkem oznamujeme, že dne 11. 8. 2018 náhle zemřel ve věku 67 let kolega, vědec a pedagog prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
prof. Smrž.png
prof. Smrž
Univerzita Karlova má osmnáct nových profesorů, jeden z nich je z katedry zoologie
Čepička Ivan.jpg
Velká výstava bezobratlých
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
7516806656_IMG_8041.jpg
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
Bezobratlí I
Bezobratlí II
Bezobratlí IV
Bezobratlí III
CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA NEJLEPŠÍ TVŮRČÍ POČIN ZA ROK 2017
Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší katedry!
[···]
Černý Minařík Štundl
Slunce.jpg

Akce dokumentů