E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

A Mgr. Obhajoby zima 2022 - Harmonogram.pdf
Obhajoby diplomových prací
Katedra zoologie
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Evoluce chemické komunikace savců
BC zoologie-bakalarske prace-obhajoby-zima22.pdf
Obhajoby bakalářských prací
Katedra zoologie
Stopka Pavel.jpg
Stopka - pozvánka na jmenovací řízení.pdf
Obhajoba disertační práce
Mgr. Vít Céza
Trichomonády.jpg
Céza Vít - pozvánka.pdf
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Habilitační přednáška - The Physiology and Reproductive Potential of Sperm
Obhajoba disertační práce
Mgr. Michal Tkoč
Komrsková Kateřina.jpg
Komrsková - POZVÁNKA NA HABIL. ŘÍZENÍ I..pdf
Platypezid-fly.jpg
Tkoč Michal - pozvánka.pdf
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2021/2022
Katedra zoologie, Přf UK - dodatečné výběrové řízení
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Habilitační přednáška - Stará tajemství nové hlavy obratlovců
Černý Robert.jpg
Černý Robert POZVÁNKA NA HABIL. ŘÍZENÍ.pdf
Černý Robert
Obhajoba disertační práce
Mgr. Lenka Macháčková
Obhajoby diplomových prací
Velká zoologická posluchárna, Viničná 7, 2. patro
Včela.jpg
Macháčková Lenka - pozvánka.pdf
Obhajoba DP - obor Protistologie
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
A Mgr. Obhajoby podzim 2021- Harmonogram.pdf
Bakalářské obhajoby
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
Obhajoba DP - program Evoluční biologie
Učebna 311 (3. patro), Viničná 7, Praha 2
Anaerobní nálevníci.jpg
Eukaryote_Phylogeny.png
zoologie-bakalarske prace-obhajoby-podzim.pdf
Hanák malý.jpg
Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců
Na letošní výročním 100. zasedání Americké společnosti pro výzkum savců (American Society of Mammalogists) bude uděleno čestné členství emeritnímu profesorovi naší katedry Vladimíru Hanákovi, který v březnu tohoto roku oslavil své 90. narozeniny. Gratulujeme!
Hanák Vladimír.jpg
SZZk katedra zoologie PřF UK Praha
Obhajoby DP a ústní SZZk
Obhajoby bakalářských prací
Velká zoologická posluchárna (2. patro), Viničná 7, Praha 2
A Mgr. Obhajoby a SZZk jaro 2021- Harmonogram.pdf
BP zoologie-bakalarske prace-obhajoby-jaro21.pdf
Čím se řídí výška ptačího zpěvu? Zoologové zpochybnili tradiční hypotézu
Díky analýze největšího datasetu ptačích hlasů zpochybnili vědci jednu z tradičních hypotéz, která vysvětluje evoluci ptačího zpěvu. Tým z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Tomáše Albrechta ve spolupráci s týmem na Max Planck Institut für Ornithologie zjistil, že obecně předpokládaný vliv prostředí na výšku neboli frekvenci zpěvu je překvapivě minimální a o tom, jak bude druh zpívat rozhoduje především velikost těla, případně intenzita pohlavního výběru. Výsledky výzkumu publikoval uznávaný časopis Ecology Letters.
Rákosník proužkovaný.jpg
Jan Havlíček se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu
Docent Jan Havlíček z naší katedry se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B věnovaného olfaktorické komunikaci u lidí. Číslo je založeno na konferenci Royal Society Theo Murphy meeting, jehož byl Jan Havlíček spoluorganizátorem. Kromě toho je také spolu s kolegyněmi a kolegy ze skupiny Etologie člověka spoluautorem tří článků v daném vydání časopisu.
Havlíček Jan.jpg
Hodnotící výstava živých bezobratlých
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek 2.png
Hodnotící výstava bezobratlých obrázek.png
Hodnotící výstava bezobratlých
Harmonogram ak.r. 20/21
RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
26. 7. 1925 - 15. 8. 2020
Vojen Ložek 1.JPG
rozloučení Ložek.pdf
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry zoologie
Heslo.png
P. Pokorný a P. Šída: Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.
Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak docela dobře zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nejnovější přírůstky do zvěřince.
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
J. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy
Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
[···]
P. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení
M. Horsák: Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů
[···]
Doba genová: od zoologie ke genové terapii
Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.
Doba genová.png
J. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech
Šest medailí pro osobnosti UK, čtyři z nich pro naší fakultu
Stalo se dobrým pravidlem na půdě Univerzity Karlovy, že v rámci zasedání vědecké rady bývají oceňovány vědecko-pedagogické osobnosti. Stává se tak povětšinou u příležitosti dosažení významného životního jubilea. Dne 31. října převzali z naší fakulty cenu prof. Jiří Barek, prof. Tomáš Trnka, prof. Václav Hořejší a in memoriam prof. Jan Zima. Laureátům gratulujeme!
GA ČR uděloval cenu za špičkový výzkum. Naše fakulta měla hned dva zástupce z pěti!
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Robert Černý z naší katedry za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců.
V. Fanta: Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii
Rudolphův kvartérní seminář společně se seminářem z ekologie obnovy a ekotoxikologie. Srdečně Vás zveme!
Rudolph program 2019/20
[···]
ScienceSlam na Univerzitě Karlově
Děláš vědu? Baví tě popularizovat? Chceš se o své výsledky podělit? Tak právě pro tebe je tady ScienceSlam na UK!
Alexander Sang-Jae Suh
Genomics of sex-specific and tissue-specific chromosomes
image_thumb.jpg
Cena předsedkyně 2019
Zebřička.png
Invitation to the seminar Alex Suh.pdf
EtoEko semináře ZS 2019
Bezobratlí semináře ZS 2019
EBŽ semináře ZS 2019
Obratlovci seminář ZS 2019
Entomologie semináře ZS 2019
Sova kreslená.jpg
Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu
prof. Daniel Frynta - nově jmenovaný profesor pro obor zoologie!
V Karolinu byli jmenováni noví profesoři.
Prof. Tomáš Albrecht je z katedry zoologie!
Frynta.jpg
Frynta.jpg
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z naší katedry. Studie se věnuje víceúrovňové analýze světločivných pigmentů ryb obývajících mořský mesopelagiál.
Science Musilová.jpg
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Harmonogram 19/20
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra zoologie PřF UK s hlubokým zármutkem sděluje, že v úterý 26. března 2019 zemřel prof. Jan Zima
Smuteční oznámení prof. Jan Zima.pdf
Zima Jan b.jpg
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 – Biologie
Laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 za biologii se stal RNDr. Vojen Ložek DrSc. (*1925), přičemž cenu získal za svoji přednášku Vývoj přírody ČR. Dr. Ložek je nejen světově uznávaný přírodovědec, odborník na malakozoologii, geologii, botaniku a pedologii, ale i pedagog a publicista. Na Přírodovědecké fakultě působí už přes padesát let, a v současnosti je externím vyučujícím na katedře zoologie. Kromě toho je také emeritním vědeckým pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, kde dlouhá léta působil. Pracoval také v Českém ústavu ochrany přírody. Jeho specializací je zejména zoologie měkkýšů a geologie čtvrtohor. Podílel se na více než 1350 publikacích a získal četná prestižní ocenění (například Cenu ministra životního prostředí, Zlatou medaili Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání, Medaili Johanna Gregora Mendela za zásluhy v biologických vědách od Akademie věd ČR, Medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty, a jiné).
Vojen Ložek 1.JPG
Vojen Ložek
ERASMUS 2019/2020
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2019/2020 Katedra zoologie, Přf UK
Program Rudolph LS 2018/19
[···]
Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými botami: prípad Lanius minor
Přednáška Dr. A. Krištína o ťuhýcích
seminare-Protistologie-LS2019.pdf
Protistologie LS 2018/19

Akce dokumentů