E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní pomoc pro pedagogy I

aneb Jak ji poskytovat a jak ji učit

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci  naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.

Kurz je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (určen zpravidla pro "nepedagogickou veřejnost") nebo jako akreditovaný kurz MŠMT s názvem "Didaktika první pomoci" (určeno pro pedagogické pracovníky splňující níže uvedené vstupní předpoklady). Obsah kurzu i cena je v obou případech stejná, kurzy se liší pouze typem výstupního certifikátu). Upřesnění zvoleného kurzu účastníci vyplní v přihlášce.

a)    O co se jedná?

 • Dvoudenní kurz určený všem, kteří mají zájem o výuku první pomoci!
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány využitím metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

b)    Pro koho je kurz určen?

 • Všem učitelům, lektorům, vychovatelům a především těm, kteří v rámci svých aktivit provádí školení první pomoci (např. školení dětí před výlety, prázdninami, v laboratoři...).
 • Verze akreditovaná MŠMT je určená pro zájemce, kteří splňují tyto vstupní požadavky: pedagičtí pracovníci, kteří v minulosti absolvovali kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy" nebo "Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
 • Ostatní zájemci získají osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání PřF UK

c)     Co se naučíte?

 

 • V rámci kurzu si můžete nejen prohloubit a zopakovat základy první pomoci (bezvědomí, mdloby, resuscitace, masivní krvácení, ale např. i popáleniny či celotělové křeče), ale hlavně si během cvičných situací (simulací) vše prakticky vyzkoušet.
 • Kurz bude zahrnovat i metodickou část výuky první pomoci. Dozvíte se tedy, která témata je vhodné vyučovat, odnesete si i základní znalost maskování a mnoho metodických tipů pro výuku první pomoci.
 • Účastníci rovněž obdrží metodickou příručku, která může být využita jako podklad pro výuku první pomoci ve školách či pro osvěžení základních znalostí, a složku s materiály pro výuku první pomoci (fotografie, videa, nahrávky...).

d)    Cena

 • 1500 Kč - tato částka musí být uhrazena 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.
 • V ceně jsou skripta, metodická příručka, vytištěné výukové prezentace, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

e)    Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

f)     Termíny, místo a přihlášky

g)    Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

h)    Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

i)      Navazující kurz - "První pomoc pro pedagogy II"

 • Po absolvání kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "První pomoc pro pedagogy II".
 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků. Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci.
 • Více informací zde

Odborní lektoři kurzu: 

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, Mgr. Jan Křivánek & Bc. Adéla Křečková

Už se na Vás moc těšíme! :-)

 

Akce dokumentů