E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUžitečné předměty a kurzy pro doktorandy MBBGV

Zpět na hlavní stránku studijního programu

Uvedený seznam je pouze orientační a každoročně se může měnit s tím, jak vznikají nové předměty a některé původní jsou naopak rušeny nebo je jim přidělen jiný kód. Pokud víte o nějakém dalším předmětu nebo kurzu, který by pro doktorandy DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie mohl být zajímavý a užitečný a který chcete doporučit, kontaktujte garantku programu (dtto, pokud víte o předmětu/kurzu, který je na níže uvedeném seznamu, ale už neprobíhá nebo byste jej rozhodně nedoporučili). Stejně tak je samozřejmě možné si v rámci ISP zapsat i předmět, který na tomto seznamu uveden není, ale bude vám pro vaše doktorské studium užitečný (za dodržení univerzitních a fakultních pravidel pro zapisování předmětů).

Kód předmětu v SIS Název Fakulta, v jejíž nabídce se předmět nachází Poznámka
Předměty a kurzy, které by především mohly být zajímavé i pro doktorandy MBBGV
Přednáškové kurzy a přednášky typu Pokroky, Novinky apod.
MPGS0034 Pokroky v molekulární biologii a genetice (Advances in Molecular Biology and Genetics) PřF UK přednáškový kurz, pouze pro PGS, organizuje ÚMG AV ČR*, velmi doporučeno pro  doktorandy MBBGV
B90041 Pokroky v molekulární biologii a genetice (Advances in Molecular Biology and Genetics) 1.LF UK přednáškový kurz, pouze pro PGS, organizuje ÚMG AV ČR*, velmi doporučeno pro  doktorandy MBBGV
MB140P44 Pokroky molekulární biologie PřF UK přednášky
MB140P82 Pokroky v molekulární virologii PřF UK přednášky, pouze v angličtině
B90019 Pokroky v biologii buňky 1.LF UK přednášky, pouze pro PGS
MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii PřF UK metodický přednáškový kurz, pouze pro PGS, především pro DSP Mikrobiologie, ale i jiné
MB140P19 Novinky v genetice PřF UK přednášky, ob rok
B90203 Novinky v biomedicínském výzkumu 1.LF UK přednášky, pouze pro PGS
Další přednášky především teoretické
MB150P91E RNA structure and function PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB150P85 Epigenetika (Epigenetics) PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB140P62 Od genomu k proteomům PřF UK přednášky
MB150P120E Molekulární mechanizmy regulované buněčné smrti PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB151P107E Protein dynamics in development and cancer PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB140P91 Medical Virology and Viral Pathogenesis PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB140P97 Antiviral Drug Discovery PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MPGS0035 Buněčné a molekulární základy imunologie PřF UK přednášky, pouze pro PGS, organizuje OR Imunologie a ČIS, koná se ob rok*
B90097 Buněčné a molekulární základy imunologie 1.LF UK přednášky, pouze pro PGS, organizuje OR Imunologie a ČIS, koná se ob rok*
B90275 Biomedicine and Biotechnology 1.LF UK přednášky, pouze v angličtině, organizuje BIOCEV
Další přednášky především metodické
MB151P96 Fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii PřF UK přednášky
MB140P86 Methods of functional genomics PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB140S79 Metody v molekulární a buněčné biologii PřF UK přednášky
MB160P44 Computational Genomics PřF UK přednášky
Praktické kurzy
MPGS0012 Kurz kvantitativní PCR a reverzně transkripční PCR PřF UK praktický kurz, pouze pro PGS, organizuje AV ČR
MPGS0041 Praktický kurz microarray technik PřF UK praktický kurz, pouze pro PGS, organizuje 1.LF
MPGS0008 Získání a zpracování obrazu v mikroskopii PřF UK praktický kurz, pouze pro PGS, organizuje AV ČR
MB151C01E Single molecule microscopy and manipulation - practical course PřF UK praktický kurz, organizuje BIOCEV, pouze v angličtině, nelze zapsat rovnou, účastníci vybíráni podle motivace (viz registrační formulář)
Soft skills kurzy
MPGS0029 Kurz základů vědecké práce PřF UK pouze pro PGS, organizuje AV ČR
B90068 Základy vědecké práce v AV ČR 1.LF UK pouze pro PGS
DS001 Kurz základů vědecké činnosti 2.LF UK pouze pro PGS
CPGS005 Úvod do praktické metodologie vědecké práce 3.LF UK pouze pro PGS
MPGS0042 Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky Protection of Animals against Cruelty PřF UK pouze pro PGS
Další předměty a kurzy, které by mohly být rovněž zajímavé pro doktorandy MBBGV
Přednáškové kurzy a přednášky typu Pokroky, Novinky apod.
MB140P45 Pokroky v molekulární genetice bakterií PřF UK přednášky
MB140P10 Pokroky v molekulární cytogenetice PřF UK přednášky
MB151P104 Pokroky v biologii buňky PřF UK přednášky
MB150P78 Advances in immunology PřF UK přednášky + rozbor relevantních článků, pouze v angličtině, lze zapsat opakovaně
DV01079 VP - Pokroky molekulární genetiky 2.LF UK přednášky/semináře, primárně pro Mgr. studenty
DV01141 VP - Pokroky v bioinformatice 2.LF UK přednášky/semináře
Další přednášky především metodické
MB151P93 Kmenové buňky PřF UK přednášky
B81674/B01674 Kmenové buňky a regenerační lékařství 1.LF UK přednášky, pouze v angličtině
NBCM149 Nanotechnologie v biologii MFF přednášky, spíše pro Mgr. studenty
MB151P126 Analýza genové exprese jednotlivých buněk PřF UK přednášky
MB151P113E Analytical methods in cancer and population genomics and transcriptomics PřF UK přednášky, pouze v angličtině
MB100P01 Seeing is believing II - Methods of observing vital processes in cells PřF UK přednášky, pouze v angličtině, ob rok, zajišťuje BIOCEV
MB100P02 Seeing is believing I - Methods of observing vital processes in tissues and organisms PřF UK přednášky, pouze v angličtině, ob rok, zajišťuje BIOCEV
MB151P114E Biological imaging and image analyses PřF UK přednášky + práce s open source softwarem
MB160C38 Elektronová mikroskopie PřF UK přednášky, ob dva roky
MB100P03 Mikroskopie dob života fluorescence nejen pro biology - praktické aspekty a cvičení na mikroskopech PřF UK kombinace přednášek a praktického kurzu, zajišťuje BIOCEV, nelze zapsat rovnou, účastníci vybíráni podle motivace (viz registrační formulář), alternuje ob rok s CLEM = 3D correlative light and electron microscopy
MB100P04 Image analysis and data processing in superresolution microscopy: fairSIM and ThunderSTORM open source systems PřF UK kombinace přednášek a praktického kurzu, zajišťuje BIOCEV
MB100T01 Advanced image analysis with focus on - ImageJ, Arivis Vision 4D, Imaris, SVI Huygens, MATLAB PřF UK kombinace přednášek a praktického kurzu ?, zajišťuje BIOCEV
  Microscopy methods in biomedicine UMG AV ČR přednášky + závěrečné praktické vyzkoušení si metod, placený kurz pořádaný každoročně UMG, nemá kód v SIS
  Processing and analysis of microscopic images in biomedicine UMG AV ČR přednášky + práce s open source softwarem, placený kurz pořádaný každoročně UMG, nemá kód v SIS
CPGS006 Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii 3.LF UK přednášky + praktické vyzkoušení si metod, pouze pro PGS
B90206 Biomedicínská informatika a statistika 1.LF UK přednášky, pouze pro PGS
DV01053 VP - Metody molekulární genetiky a základů vědecké práce 2.LF UK přednášky (částečně zaměřené na soft skills)
Praktické kurzy
MB150P23 Buňky a tkáně in vitro PřF UK kombinace přednášek a praktického kurzu
MB140C76 Metody stanovení genové exprese PřF UK praktický kurz
MB140C67 Viral Biotechnology PřF UK praktický kurz
MB170C47 UNIX a práce s genomickými daty PřF UK praktický kurz, pouze v angličtině
DV01056 Uvedení do R a analýzy dat 2.LF UK spíše praktický kurz
B01681 Praktický kurz konfokální mikroskopie: vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce 1.LF UK praktický kurz, pouze pro PGS, koná se ob rok (moc často se ale zřejmě nekoná)
Soft skills kurzy
MPGS0054 Strategie grantové aplikace PřF UK pouze pro PGS, organizuje OR Vývojové a buněčné biologie
MS750P02 Úvod do přenosu znalostí a technologií PřF UK přednášky

* jedná se o stejný kurz, označený na různých fakultách jinými kódy

Akce dokumentů