E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie katedry

Prvopočátky současné katedry lze hledat v době založení Přírodovědecké fakulty UK v Praze roku 1920. Z doby předválečné je na „Albertově“ nutné především vzpomenout zakladatele české sociální (v užším pojetí vlastně též ekonomické, kulturní a politické) geografie (tehdy zvané antropogeografie) prof. Viktora Dvorského, prof. Václava Dědinu a doc. Julii Moschelesovou.

Významnou osobností je prof. Jaromír Korčák, zakladatel a první vedoucí sociálně geograficky (a demograficky) orientované katedry, který se soustředil zejména na geografii obyvatelstva a sídel, užití statistických metod v geografii a demografii a geopolitiku. Přes všechny problémy spojené s vývojem vědy, výzkumu a výuky v době socialismu se právě tehdy vytvořila tradice tzv. „Albertovské školy“, jejíž doménou jsou tradiční témata výzkumu:

  • teorie geografické organizace společnosti,
  • struktura, rozmístění a vývoj obyvatelstva,
  • struktura osídlení,
  • sociální geografické systémy, regionalizace.

Kromě prof. Martina Hampla a dalších je s touto školou nerozlučitelně spjat také doc. Karel Kühnl.

Připomeňme si vybrané osobnosti.

 

.

Prof. JUDr. PhDr. Viktor Dvorský (1882 – 1960): politický a kulturní geograf, zakladatel české sociální geografie (tehdy antropogeografie).
Pracoval jako expert československé delegace na mírových jednáních v Paříži po I. světové válce.

 

.

Doc. PhDr. Julie Moschelesová (1892 – 1956): zabývala se fyzickou, ekonomickou, politickou i regionální geografií.
V letech 1939–1946 z rasových důvodů opustila Československo a působila v Austrálii.

 

.

Prof. RNDr. Jaromír Korčák (1895 – 1989): sociální, ekonomický a regionální geograf. Zakladatel a první vedoucí katedry. Zejména se zabýval geografií obyvatelstva a demografií, věnoval se i geopolitice a statistickým metodám v geografii.

 

.

Doc. RNDr. Karel Kühnl, CSc. (1936 – 1996): sociální a ekonomický geograf. Zabýval se geografií obyvatelstva a osídlení, geografickou regionalizací Česka, rozvíjel využití kvantitativních metod v geografii.

Akce dokumentů