E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografická situace České republiky... – nová publikace

nakladatelství SLON vyšla kniha Demografická situace České republiky – Proměny a kontexty 1993–2008.

Demografická situace České republiky - fullAutorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Dagmar Bartoňová, Boris Burcin, Ludmila Fialová, Květa Kalibová, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková). 

Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen do širšího kontextu; v práci jsou nastíněny hlavní rysy vývoje od roku 1920 v komparaci se Slovenskem a Francií. Důraz je kladen na charakterizaci současného vývoje včetně jeho důvodů a důsledků: výkyvy v úrovni porodnosti a důvody její extrémně nízké úrovně od roku 1994, strukturální změny v potratovosti, klesající stabilita manželských svazků, zlepšování úmrtnostních poměrů, problematika rodinné politiky, vnější i vnitřní mobilita, změny v počtech a skladbě cizinců. V tomto kontextu jsou vysvětleny i nejdůležitější trendy změn věkové struktury obyvatelstva: dlouhodobý nízký počet narozených dětí a lepšící se úmrtnostní poměry urychlují demografické stárnutí se všemi jeho důsledky pro budoucí společenský a ekonomický vývoj. Text je doprovázen barevnými grafy a tabulkami, které demografický vývoj dokumentují. 

Publikaci lze doporučit zájemcům o vývoj obyvatelstva – kromě demografů také geografům, sociologům, etnologům, ekonomům apod.

Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení projektu č. 403/017/0711 „Demografická situace České republiky v rámci EU (25): Podobnosti, odlišnosti a perspektivy“ a Výzkumného záměru MSM 0021620831 „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“.

Publikaci lze objednat na http://www.slon-knihy.cz

 

 

Publikováno: Čtvrtek 16.06.2011 21:10

Akce dokumentů