E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Albertovská geografie

Geografická sekce pořádá od 25. 8. do 25. 10. 2014 v rámci 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej společnosti výstavu Albertovská geografie.
Čas 25.08.2014   00:00
25.10.2014   00:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Albertovská geografie
Geografická sekce pořádá od 25. 8. do 25. 10. 2014 v rámci 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej společnosti výstavu Albertovská geografie. Společná konference se bude konat v roce 120. výročí založení České geografické společnosti (1894), v Praze, ve dnech 25. až 28. srpna 2014. Po více než 20 letech tak budou mít čeští a slovenští geografové možnost se opět setkat na společném vrcholném jednání.

 

Tradice geografie jako samostatného vědního oboru na Univerzitě Karlově sahá až do roku 1856, kdy byl ustanoven první docent geografie Jan Kašpar Palacký. Rozvoj geografie na Univerzitě Karlově postupně formovala řada vynikajících osobností, stěžejních pro rozvoj jak albertovské, tak i české geografie, významných zároveň v mezinárodním kontextu (mj. J. Daneš, K. Kuchař, J. Kunský, J. Korčák, B. Šalamon, V. Švambera aj.).

 

Od počátku devadesátých let minulého století prodělala geografická sekce významný rozvoj. Výzkum se rozšířil o nová témata s důležitými aplikacemi pro společnost a došlo k výraznému zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru. Počtem studentů i zaměstnanců se tak nyní sekce řadí mezi největší geografická pracoviště v Evropě. Odborná kvalita geografických a demografických vědeckých týmů vyústila ve stabilní umístění Geografické sekce PřF UK mezi první stovkou světových geografických pracovišť v žebříčku britské společnosti Quacquarelli Symonds (http://www.topuniversities.com/subject-rankings), který hodnotí jednotlivé univerzity podle jednotlivých oborů (http://goo.gl/ERc6v2).

 

Geografickou sekci, reprezentující geografii na UK tvoří čtyři katedry, pokrývající základní geografické discipliny - Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Katedra demografie a geodemografie a Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Odborné katedry doplňují dvě servisní pracoviště: Knihovna geografie a Mapová sbírka. Katedry zajišťují výzkum a výuku v celém spektru geografických oborů. Pracoviště sekce spolupracují se zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi, a pracují v rámci mezinárodních vědeckých projektů, jak v rámci Evropské unie, tak v řadě oblastí světa. Mezinárodní spolupráce je důležitá i ve výuce. V současné době mají pracoviště geografické sekce uzavřeny dohody, umožňující výměnu studentů, s více než 20 evropskými univerzitami.

 

Největší prostor je v expozici věnován katedrám a současným výzkumům geografů, demografů a kartografů na univerzitě. Výstava je vybavena fotografiemi, mapami, grafy a nabízí komplexní pohled na minulost i současnost moderního výzkumu v oboru geografie.

 

Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 25. 8. 2014 do 25. 10. 2014  (otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00). Vstup volný.

 

Výstavu je možné zapůjčit dalším neziskovým institucím. 

 

                                  

 

Informace o výstavě Vám poskytne PhDr. Eva Novotná (e-mail: novotn48@natur.cuni.cz ).

Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává Blanka Šimánová (e-mail: simanovb@natur.cuni.cz , T.: +420 221 951 359) URL: http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna

 

Publikováno: Úterý 19.08.2014 14:45

Akce dokumentů