E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení27. 11. 2014 začíná další kolo soutěže v poznávání starých map

Zapojte se prostřednictvím portálu www.staremapy.cz do nového kola v umisťování starých map nad současnými Google mapami. Tři nejaktivnější soutěžící v období od 27. 11. 2014 do 31. 1. 2015 budou odměněni zajímavými cenami z oblasti historie kartografie

 

V depozitářích českých paměťových institucí jsou uchovány desetitisíce map starých až 500 let. Každá z nich představuje unikátní zprávu o stavu světa ve své době a nezřídka je i originálním uměleckým dílem. Historické mapy ovšem nejsou zasazeny do moderního souřadnicového systému, čímž se snižuje možnost jejich využití. Pracovníci z českých odborných pracovišť proto přizvali k účasti veřejnost a připravili software umožňující prakticky každému, kdo má přístup k internetu, snadným a intuitivním způsobem zpracovávat digitalizované staré mapy - umísťovat.

Do umísťování map se může veřejnost zapojovat prostřednictvím webového portálu http://www.staremapy.cz/. Na obrazovce se vedle sebe zobrazují stará mapa a současná mapa. Prvním úkolem je rozpoznat shodná místa a označit je kliknutími myší. Následně je třeba jednoduchým posunem obvodové linie vymezit plochu mapového pole v rámci digitalizovaného listu. O zbytek se už postará aplikace samotná.

 

 

                       

 

Instruktážní video s názorným postupem ZDE.

 

První kolo soutěže proběhlo v březnu a dubnu roku 2013 a setkalo se s velkým zájmem veřejnosti. Vítězi se podařilo naklikat na mapách více než 20 000 bodů. Po uzávěrce soutěže ale zájemci v hledání pokračovali a k dnešku už ztotožnili dohromady víc než 450 000 bodů na 12 500 mapách! A protože i proces digitalizace map pokračuje nezmenšeným tempem, rozhodli se organizátoři vynulovat stavy všech uživatelů k 27. 11. 2014 a otevřít druhé kolo soutěže, aby motivovali veřejnost k ještě většímu zapojení. Do úložiště na www.staremapy.cz zároveň přibude dalších 17 000 digitalizovaných map ze všech zapojených českých institucí .

 

Ceny pro tři nejúspěšnější uživatele:

1. Kopie mapy Evropy Everta Gijsbertsze z roku 1598

2. Kopie mapy Moravy od Jana Amose Komenského

3. Katalog letošní výstavy Poklady Mapové sbírky

 

Tiskovou zprávu včetně zajímavých komentářů PhDr. et Mgr. Evy Novotné z Mapové sbírky PřF UK, Ing. Petra Žabičky z Moravské zemské knihovny či předsedy České kartografické společnosti doc. Ing. Václava Talhofera, CSc. naleznete ZDE.

 

Druhé kolo soutěže začíná 27. 11. 2014 a končí 31. 1. 2015.

 

Kontakt:

Ing. Petr Žabička, náměstek úseku vývoje MZK

Petr.Zabicka@mzk.cz

T.: 541 646 115

M.: 604 202 010

http://www.staremapy.cz

 

Poster k projektu Staremapy.cz

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 20.11.2014 08:15

Akce dokumentů